Value added reseller overeenkomst

De “Value Added Reseller (VAR) overeenkomst” of “Wederverkopersovereenkomst met toegevoegde waarde“ verleent een wederverkoper het recht om producten van een bedrijf op de markt te brengen in combinatie met andere producten en diensten die worden verkocht, geleverd of ontwikkeld door de VAR.

 77,00

Voor wie is deze value added reseller overeenkomst?

De “Value Added Reseller (VAR) overeenkomst” of “Wederverkopersovereenkomst met toegevoegde waarde“ verleent een wederverkoper het recht om producten van een bedrijf op de markt te brengen in combinatie met andere producten en diensten die worden verkocht, geleverd of ontwikkeld door de VAR.

De VAR-overeenkomst stelt bijvoorbeeld softwarebedrijven in staat om hun programma’s aan een wederverkoper te leveren, die de programma’s vervolgens combineert met andere software of hardware, plus installatie en training. De combinaties worden vervolgens op de markt gebracht als producten met toegevoegde waarde.

Ongeacht hoe de VAR-organisaties zichzelf noemt, zorg je er best voor dat de overeenkomst alle voorwaarden met betrekking tot het op de markt brengen van je producten goed beschrijft.

Voegt de wederverkoper zelf geen waarde toe, gebruik dan de “Reseller overeenkomst” (overeenkomst wederverkoper). In dat geval verkoopt de reseller je product of dienst via diens eigen kanalen. Verder kunnen je goederen en/of diensten verkocht worden door zelfstandige vertegenwoordigers. In dat geval maakt je gebruik van “verkoopvertegenwoordigers-overeenkomsten“.

Aan de andere kant van het spectrum is er ook een “gezamenlijke marketing-overeenkomst” waarbij je met een ander bedrijf of VAR samenwerkt om beiden elkaars producten en/of diensten aan elkaars klantenbestand te verkopen.

Wat regelt een Value Added Reseller Overeenkomst?

Naast de algemene bepalingen, zoals de gegevens van partijen, bevoegdheid en geschillen clausules, aansprakelijkheid en overmacht, worden in deze overeenkomst volgende afspraken gemaakt:

 •     ​Kwaliteit van de toegevoegde diensten
 •     Controlemechanismen
 •     Ondersteuning van de reseller
 •     Vertrouwelijkheid
 •     Disclaimer
 •     Waarborgen
 •     Schadeloosstelling
 •     Gebruik en bescherming van het merk van de licentiegever
 •     Soort licentie
 •     Wijzigingen en annulatie
 •     Aansprakelijkheid
 •     Productwijzigingen
 •     Wijziging van bestelling en annulatie

Waarom heb je Value Added Reseller overeenkomst nodig?

In de Value Added Reseller overeenkomst worden duidelijke afspraken gemaakt tussen de product en de wederverkoper.

Het licht voor de hand dat je als producent je product niet om met het even welk ander product en/of dienst wil gecombineerd zien en toezien op de waarde die de reseller aan jouw product en/of dienst wil toevoegen. Je doet er dus best aan om de toegevoegde waarde nauwkeurig te omschrijven en in de overeenkomst in te lassen dat wijzigingen enkel kunnen na jouw akkoord.

“Tevens kan je met deze overeenkomst de locatie beperken waarvoor je een licentie verleent.”

Een product en/of dienst ontwikkelen is duur en tijdroverend maar zou door VAR in waarde kunnen laten dalen door het te gaan combineren met ongepast goederen en/of diensten, een te dure prijs vragen of een verkeerd publiek aanspreken. Daarom is in deze template uitvoerig aandacht besteed aan deze elementen en aan de mogelijkheid te overeenkomst op grond van niet-naleving snel te ontbinden zonder tussenkomst van een rechtbank.

Hoe kan dit voorbeeld VAR overeenkomst personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 45′.

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Value added reseller overeenkomst, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk