Soorten documenten

Een gids doorheen de businessplan-templates

Je hebt een schitterend bedrijfsidee waarmee je onmiddellijk wil starten. Toch is het belangrijk om eerst een businessplan op te stellen.

Het schrijven van een businessplan kan een hele klus lijken als je erop gebrand bent om van het idee in je hoofd een commercieel succes te maken.

Echter, met hoge mislukkingspercentages voor nieuwe bedrijven, is een businessplan een essentieel hulpmiddel om je onderneming op de goede weg naar succes te starten en te houden. Om het proces eenvoudiger te maken, biedt Easylegal eenvoudig te gebruiken templates die je tijd besparen en helpen bij het creëren van de ultieme roadmap voor je onderneming.

Een businessplan is een document dat elk essentieel detail van je onderneming en je toekomstplannen schetst.

Investeerders gebruiken het businessplan om hen te helpen beslissen of ze al dan niet geïnteresseerd zijn om erin te investeren, waardoor het zo gedetailleerd en nauwkeurig moet zijn. Maar ook wanneer je niet op zoek bent naar investeringen, is een businessplan nog steeds essentieel. Je krijgt ermee inzicht in de haalbaarheid van je ambities en waarschuwt tijdig voor eventuele gebreken. Door de pijnpunten in je project op te lossen, begin je je onderneming op een veilige basis en met een duidelijke richting voor groei.

Hoewel gedetailleerd, mag het businessplan geen roman zijn. Houd het zo kort en bondig mogelijk.

Een businessplan is uniek voor je onderneming en moet worden opgesteld om aan je individuele behoeften en doelen te voldoen.

Sommige elementen zijn evenwel essentieel voor elk businessplan:

 • Managementsamenvatting
 • Overzicht
 • Producten en diensten
 • Marktanalyse
 • werking
 • Beheer Personeel
 • Marketing
 • Financiën

De managementsamenvatting is een kans om een boeiende voorstelling te geven van je onderneming en de richting die je uit wilt. Dit gedeelte is een kort, met informatie gevuld overzicht dat idealiter ongeveer een pagina lang is.

Hoewel de samenvatting aan het begin van het businessplan staat, schrijf je dit gedeelte als laatste, zodra de informatie van elk van de afzonderlijke secties duidelijk is. De rol van de samenvatting is om de belangrijkste punten van het businessplan te benadrukken. Je moet het probleem dat je onderneming gaat oplossen duidelijk uitleggen, aantonen hoe je bedrijf erin zal slagen het op te lossen om uiteindelijk winst te maken.

De samenvatting moet ook basisinformatie bevatten over:

 • Het totale bedrijfsconcept
 • De doelgroep
 • Marketingstrategieën
 • Product- en dienstbeschrijving
 • Zakelijke doelstellingen
 • Marktanalyse
 • Financiële posities en prognoses
 • Personeel

Ben je niet zeker wat er precies in de samenvatting moet, neem dan zeker het handboek businessplan door en leg zo een solide basis waarop je kunt voortbouwen. De gedetailleerde maar korte schets van je onderneming en plannen zou de interesse van de lezers moeten wekken en hen enthousiast maken om meer over je visie te leren.

Dit is wellicht het kortste deel van je businessplan, maar het belang ervan is niet te onderschatten. In het overzicht kan je essentiële basisinformatie over je onderneming geven, evenals de details waarvan je wil dat de lezers ze weten, zoals wat je bedrijf speciaal maakt en welke waarden en principes worden nageleefd.

Een overzicht bevat eerst de missie: maximaal een paar zinnen waarin het doel van het bedrijf en de belangrijkste korte- en langetermijndoelen worden uitgelegd. Daarnaast bevat het overzicht informatie over de locatie en de geschiedenis van het bedrijf, zoals wanneer het is begonnen en hoe het tot nu toe is geëvolueerd. Een belangrijk onderdeel van het overzicht is de juridische structuur. Geef gedetailleerde informatie over het eigendom en de wettelijke rechten van het bedrijf, evenals licenties. Beschrijf ten slotte de branche welke je wilt betreden, het product of de dienst die u gaat aanbieden en waarom je onderneming het waard is om in te investeren.

Het product of de dienst die je gaat verkopen was waarschijnlijk de inspiratiebron voor het starten van je onderneming.

In dit gedeelte kan je je passie voor deze producten en diensten verduidelijken en lezers helpen je visie te begrijpen.

Begin met het geven van gedetailleerde maar duidelijke beschrijvingen van de producten of diensten die je zal leveren zonder branchespecifiek jargon te gebruiken. Bespreek vervolgens kort waarom er behoefte aan is in de markt en hoe klanten hiervan kunnen profiteren.

Zorg ervoor dat je verduidelijkt wat deze producten of diensten uniek maakt en waarin je precies anders zult zijn dan concurrenten op de markt. Dit kan zijn met de uitvinding van een volledig nieuw product, het vinden van een niche in het prijslandschap of het aanbieden van nieuwe beschikbaarheidsniveaus. Verstrek ten slotte alle benodigde informatie over octrooien, handelsmerken en auteursrechten om de juridische positie en exclusiviteitsmogelijkheden te begrijpen.

Marktanalyse is hoe je de behoefte aan je onderneming kan valideren en de waarde ervan bewijzen.

Het basisconcept voor elk nieuw bedrijf is dat het een oplossing biedt voor een bestaand probleem. Met de resultaten van een marktanalyse kan je het probleem identificeren en uitleggen en hoe het een pijnpunt veroorzaakt voor de doelmarkt. Vertel de lezers waarom je product of dienst de ideale oplossing is voor dat probleem en waarom het belangrijker is dan concurrerende oplossingen in de branche.

In het gedeelte over marktanalyse moet je de markttrends, de omvang van de markt, de vraag naar je product of dienst en of de markt groeit, stabiel blijft of afneemt, uiteenzetten.

Marktanalyse geeft ook een dieper inzicht in je doelmarkt. Voeg informatie toe over de demografische gegevens en koopgewoonten van je klanten en hoe je ze met deze bereikte informatie beter kunt bereiken.

Tot slot geeft marktonderzoek inzicht in de concurrenten. Je kan huidige en toekomstige concurrenten identificeren en uitleggen waar je onderneming zal staan in vergelijking met hen. Onderzoek hun methoden en kijk wat werkt om je inspiratie te geven voor uw eigen businessplan.

In dit gedeelte maak je de lezer duidelijk dat je nagedacht hebt over de markt die je wilt betreden, de positie van je bedrijf daarin en hoe goed je product of dienst zal passen bij de doelgroep. Een goed uitgevoerd marktonderzoek zal zeker belangrijke informatie naar buiten brengen en je businessplan versterken.

Het gebruik van templates kan voorkomen dat je iets over het hoofd ziet in complexe secties.

Bij het bedenken van je bedrijfsidee heb je je waarschijnlijk voorgesteld hoe je werkdagen eruit zouden moeten zien.

In dit deel van je businessplan kom je erachter wat er precies nodig is voor de dagelijkse werking van je onderneming, de logistiek (indien van toepassing) en hoe je onderneming gaat functioneren, uit te leggen.

Begin met na te denken over wat er moet gebeuren, hoe het zal worden gedaan en welke apparatuur of middelen daarvoor nodig zijn.

Vermits de dagelijkse bedrijfsvoering volledig afhangt van je bedrijf, je doelen en de markt waarin je vertoeft, ziet het deel over de werking er bij elk bedrijfsplan totaal anders uit. Het gebruik van een voorbeeld van een businessplan is een handig hulpmiddel om je in de juiste richting te bewegen.

Elementen die essentieel zijn voor de werking zijn onder meer:

 • Grondstoffen en leveranciers
 • Distributie
 • Vervaardiging
 • Juridisch
 • Faciliteiten en apparatuur
 • Inventaris
 • Personeel

 

Bovenal moet dit gedeelte gedetailleerd zijn. Doorloop elk aspect van een dag, week en maand in je onderneming en neem elke actie op die moet gebeuren voor een succesvol resultaat. Dit is ook een uitstekend hulpmiddel om eventuele plotgaten in je plannen te vinden en deze te herstellen vooraleer met de werkzaamheden te beginnen.

Misschien lijkt het bij aanvang wel zo maar het is onwaarschijnlijk dat je je zakelijke doelen helemaal alleen kunt bereiken.

Je omringt je best met een team van professionals waarop je kan vertrouwen om je doelstelling te bereiken.

In dit gedeelte kan je investeerders (en jezelf!) bewijzen dat je beroep doet op de juiste mensen. Beschrijf wie de belangrijkste leden van het team zijn, wat hun verantwoordelijkheden zullen zijn en wat zij kunnen toevoegen aan het bedrijf. Je hoeft uiteraard slechts korte details te geven over de persoonlijke achtergrond van het team, inclusief hun ervaring, opleiding en vaardigheden.

Hier kan je ook bespreken of nieuw personeel al dan niet (binnen afzienbare termijn) nodig is. Bekijk nogmaals je plannen voor bedrijfsvoering en groei en bepaal welke kwaliteiten je zoekt in nieuwe medewerkers. Een goede notie van het aantal benodigde mensen en bijbehorend salarisniveau, zal je helpen bij het opstellen van een financieel plan.

Vaak zijn het de passie en toewijding van de betrokken mensen die een bedrijf maken of breken. Leg in dit gedeelte uit waarom het team een investering waard is.

Eenmaal je doelgroep bepaald, moet je deze zien te bereiken.

Het marketinggedeelte schetst elk aspect van hoe klanten met je onderneming omgaan. Je zal moeten beslissen en uitleggen hoe je je bedrijf aan de klanten wilt presenteren en welke positie je in de markt wilt innemen. Dit kan variëren van goedkoop en handig tot luxueus en gewild.

Je marktpositionering moet passen bij je marktonderzoek, de markttarieven en de niche die je wilt vullen.

Ontwikkel een merkidentiteit rond deze beslissingen en gebruik deze om al je bedrijfsresultaten te beïnvloeden, inclusief de bedrijfsnaam, logo’s, website, afbeeldingen en slogans.

Nu uw merk is bepaald, moet je budget voorzien en reclameplannen ontwerpen. Mogelijkheden voor advertenties zijn afhankelijk van je doelmarkt, maar kunnen televisieadvertenties, radioadvertenties, krantenadvertenties, advertenties op sociale media en meer zijn. Welke advertentieoptie ook werkt voor je niche, zorg ervoor dat je gedetailleerde uitleg geeft over hoe en wanneer je advertenties in je bedrijfsplan gaat opnemen.

Uiteindelijk komt het succes van een bedrijf neer op de financiële levensvatbaarheid. Het financiële plan wordt het meest gecontroleerd door de lezers.

Omdat het gebaseerd is op pure cijfers, kan het financiële plan een realiteitscheck zijn om te zien of je onderneming levensvatbaar s. Ideeën en visie zijn geweldige motivatoren, maar als het bedrijf moeite heeft om winst te maken, zal het waarschijnlijk mislukken. Met een nauwkeurig en grondig financieel plan, heeft je onderneming de meeste kans op succes. Het beïnvloedt je zakelijke beslissingen en kan financieringsmogelijkheden stimuleren.

Het financiële plan bestaat uit enkele belangrijke documenten die de huidige status en toekomstige vooruitzichten voor de onderneming toelichten. 

Financiële plannen bestaan over het algemeen uit een resultatenrekening, een balans, een kasstroomoverzicht en een financiële projectie. Een resultatenrekening richt zich op de bronnen van inkomsten en uitgaven gedurende een bepaalde periode. Een balans houdt rekening met activa en passiva om een algemeen beeld te geven van het eigen vermogen van de onderneming. Een kasstroomoverzicht kijkt naar alle inkomende middelen en uitgaande kasstromen om de operationele kosten en veranderingen in de balans te meten. Ten slotte kijkt een financiële projectie naar de bedrijfsgeschiedenis en groeiplannen om jou en potentiële investeerders een idee te geven van hoe de financiële zaken van je bedrijf er in de toekomst uit zullen zien.

Het creëren van het ideale bedrijfsplan dat indruk maakt op potentiële investeerders kan een lange en gecompliceerde taak zijn. Het kan frustrerend zijn om je tijd en moeite in een plan te steken om erachter te komen dat je essentiële informatie hebt gemist die een halt toeroept aan je plannen. EASYLEGAL begrijpt de noodzaak om het goed te doen, zodat u kunt beginnen met het bereiken van uw bedrijfsdoelen.

Om tijd te besparen en u te helpen een professioneel plan te maken, kunt u zich aanmelden om volledige templatevoorbeelden te krijgen of door onze verzameling van nuttige zakelijke templates te  bladeren.

Alle templates die u nodig heeft om uw bedrijf te plannen, te starten, te organiseren, te financieren en te laten groeien op één plaats