Soorten documenten

Een gids doorheen de E-commerce templates

Als onderneming wil je misschien een nieuwe dimensie geven aan je beroepsactiviteit en beschikken over een site die een soort van virtueel uitstalraam is. Op die manier kan je namelijk een aantal inlichtingen geven over je producten, diensten, het adres van je fysieke winkel, …. Je website gebruik je dan vooral om promotie en reclame te maken.

Maar je kan deze eveneens gebruiken om handel te drijven. Je geeft internetgebruikers de mogelijkheid te geven via je website goederen (boeken, cd’s, vliegtuigtickets, …) aan te kopen of een beroep te doen op je diensten (verzekeringen, archivering, advies, …).

Het internet is geen wetteloze zone waar alles zomaar toegestaan is.

Net zoals bij de verkoop van je goederen en/of diensten in je winkel of kantoor, is de wetgeving rond internetverkoop aan strenge regels onderworpen.  De regels nauwgezet toepassen en gebruik maken van de juiste documenten geeft je je online handel niet alleen een professioneel uiterlijk maar wek je vertrouwen bij je potentiële klant.

Om het proces eenvoudiger te maken, biedt Easylegal eenvoudig te gebruiken templates die je tijd besparen en helpen bij het creëren van de ultieme roadmap voor je online business.

Voorafgaandelijk aan een bestelling, ben je verplicht aan je klanten bepaalde informatie te verschaffen om zoveel mogelijk vergissingen en misverstanden uit te sluiten die de overeenkomst in vraag zouden kunnen stellen.

Ga je een overeenkomst met een consument aan, dan:
  • moet je de consument eerst duidelijk inlichten omtrent de identiteit van je onderneming, je activiteiten en de verschafte goederen of diensten en hun prijs, als ook eventuele voorwaarden van de overeenkomst en het aankoopproces.

Deze informatieplicht geldt voor elke website waarop een consument de mogelijkheid heeft een overeenkomst op afstand te sluiten met je onderneming.

  • moet je je producten en/of diensten duidelijk voorstellen. Deze voorstelling verschilt sterkt van website tot website en is afhankelijk van het goed of de dienst. Een foto met goede resolutie kan op zich voldoende zijn maar dikwijls is beter dat die wordt aangevuld met een schriftelijke beschrijving van de technische kenmerken of met een link naar verdere informatiebronnen.
  • zal er voor elk product/dienst een duidelijke prijs moeten zijn

Zoals je uit het vorige wellicht kan afleiden, volstaan algemene voorwaarden op je website niet om je E-commerce wettelijk in orde te hebben.  Alles begint met het kiezen van de juiste ontwerper. Stevige afspraken met je ontwerper, leg je vast in een overeenkomst ontwerp website. Vooraleer je webshop definitief te lanceren, onderwerp je deze best aan een grondige testing. Gebruik hierbij onze checklist opleveren website/webshop.

Algemene voorwaarden webshop zijn handig wanneer je deze op het juiste moment door je klant laat aanvaarden zoniet zijn ze volkomen waardeloos. Voor online dienstverlening gebruik je aangepast algemene voorwaarden online diensten.

Een privacyverklaring en cookieverklaring zorgen dan weer dat je duidelijk maakt op welke manier je persoonsgegevens verwerkt en vraag je eventuele toestemming om je klanten verdere promoties aan te bieden.

Jouw organisatie heeft baat bij het gebruik van beknopte documentatie en gebruiksvriendelijke templates voor opzetten en runnen van een succesvolle e-commerce website.

Met een privacyverklaring en cookieverklaring maak je je klanten duidelijk op welke manier je hun persoonsgegevens verwerkt en vraag je eventueel hun toestemming hen verdere promoties aan te bieden.  Wees hier strikt en heel duidelijk over want de mogelijkheid bestaat dat iemand een klacht tegen je neerlegt bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wat strenge boetes tot gevolg kan hebben.

Nagaan of niet alleen je webshop maar alle handelingen binnen je onderneming wel GDPR/AVG compliant verkopen, kan je met onze checklist GDPR/AVG compliant.

Bij verkoop via je webshop kan het gebeuren dat je klant  zijn aankoop betreurt. Is je klant een consument, dan heeft deze in principe het recht om binnen een termijn van ten minste 14 kalenderdagen op zijn aankoop terug te komen én je klant hoeft hiervoor geen uitleg reden op te geven.

Je hebt de verplichting om, vanaf de uitnodiging tot aankoop, de consument inlichten omtrent het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht.  Hiervoor gebruik je het document herroeping online verkoop producten. Kijk wel na of jouw producten niet vallen onder een uitzondering op het herroepingsrecht.

De wet voorziet in sancties indien je niet de nodige informatie over het herroepingsrecht hebt verstrekt.

Volgens de wet moet je als verkoper instaan voor elk gebrek aan producten indien het gebrek zich voordoet binnen de twee jaren vanaf de levering.  Voor de digitale inhoud en diensten ben je dan weer wettelijk verplicht aan de consument digitale inhoud en diensten te bieden in overeenstemming met de contractvoorwaarden. Dus voor zowel fysieke producten als voor online dienstenverlening heb je een wettelijke garantieplicht.

Volgens de wet is publiciteit “elke vorm van communicatie die ertoe strekt, rechtstreeks of onrechtstreeks, goederen, diensten of het imago te promoten van een onderneming, een organisatie of een persoon met een commerciële, industriële of artisanale activiteit of die een vrij beroep uitoefent”.

Een heel brede omschrijving dus!

Ongeacht de gebruikte vorm van publiciteit en de bestemmelingen ervan dient bepaalde informatie te worden voorzien:

  • Je zorgt ervoor dat het voor de internetgebruiker onmiddellijk is dat het om publiciteit gaat
  • diegene voor wiens rekening de publiciteit wordt gedaan, moet duidelijk te identificeren zijn. 

 

Alle deze voorwaarden komen uitgebreid aan bod in onze template (online) marketing overeenkomst. Gebruik je daarnaast ook sociale media als communicatiemiddel, gebruik dan de sociale media marketing overeenkomst. Biedt je je diensten aan als community manager, gebruik dan de template algemene voorwaarden community manager. 

Bovendien moeten promotionele aanbiedingen die op internet worden gedaan steeds duidelijk als promotie te identificeren zijn. Een promotionele aanbieding is een aankondigingen van prijsvermindering evenals van toegelaten gezamenlijke aanbiedingen.

Daarnaast zijn spelen, wedstrijden en tombola’s onderworpen aan strikte regels en het is essentieel de wettelijkheid ervan na te gaan alvorens ze online te plaatsen. In een wedstrijdreglement leg je duidelijk de spelregels uit.

We kunnen hier niet alle potentiële gevaren voor uw website opsommen : zo’n lijst zou te lang zijn. Maar weet dat het voor tal van ondernemingen het einde betekende omdat hun informaticasysteem hen in de steek liet of omdat ze al hun gegevens kwijtraakten.

De beste bescherming in het voorkomen van dergelijke risico’s kan je door het uitwerken van een efficiënt en aan je noden aangepast veiligheidssysteem, zoals bv. het gebruik van elektronische handtekeningen, een firewall, historische bestanden, back-ups, geactualiseerde antivirusprogramma’s en vooral een goede organisatie van het beheer van deze middelen.

Besteed je deze deze uit, maak dan gebruik van de teplate beheersovereenkomst website, waarin de opdracht en verantwoordelijkheden van de beheerder duidelijk omschreven zijn.

Wanneer je op zoek bent naar de hoogst mogelijke kwaliteitsdocumenten, zoek dan niet verder. Sluit geen compromissen. We hebben al onze templates gemaakt met jou als ondernemer, KMO en bedrijf in gedachte en we zijn er dan ook trots op je onze beste templates te kunnen aanbieden.

Beheer voortaan al je E-commerce processen met vertrouwen en gemoedsrust door eenvoudigweg de juiste templates te gebruiken. Wij deden al het voorbereidende werk, jij vult het document aan waar nodig en je bent klaar om zaken te doen.

Maak een account en verkrijg al je E-commerce-templates en maak tevens gebruik van het ruime aanbod documenttemplates voor alle andere facetten van je onderneming.

Alle templates die u nodig heeft om uw bedrijf te plannen, te starten, te organiseren, te financieren en te laten groeien op één plaats