Studenten overeenkomst

Een arbeidsrelatie leg je altijd best in een geschreven overeenkomst vast, ook al is de werknemer een student en wordt hij maar heel tijdelijk tewerkgesteld.

 47,00

Voor wie is deze studentenovereenkomst?

Een arbeidsrelatie leg je altijd best in een geschreven overeenkomst vast, ook al is de werknemer een student en wordt hij maar heel tijdelijk tewerkgesteld.

Je voorkomt zo problemen met de sociale zekerheid en vermijdt discussies met de (ouders van de) student.

Deze overeenkomst kan je als werkgever gebruiken telkens je een student tewerkstelt.  Een student is iemand die een volledig leerplan volgt dus niet studenten die avondschool volgen.

Wat regelt een studenten overeenkomst?

Naast de algemene bepalingen, zoals de gegevens van partijen, bevoegdheid en geschillen clausules, aansprakelijkheid en overmacht, worden in deze overeenkomst volgende afspraken gemaakt:

  •     De arbeidsduur
  •     De arbeidsvoorwaarden
  •     Onmiddellijke beëindiging
  •     Preventiebepalingen
  •     Plaats van de arbeid
  •     Proefperiode of niet
  •     Gedetailleerde omschrijving van het werk

Waarom heb je een studenten overeenkomst nodig?

Tijdens vakantieperiodes en in sommige gevallen ook tijdens het schooljaar doen werkgevers beroep op studenten om aan hun gebrek aan personeel tegemoet te komen of afwezige personeelsleden tijdens de vakantieperiodes te vervangen.

Een student mag maar gedurende enkele weken per jaar arbeidsprestaties uitvoeren, wil hij/zij blijven genieten van de voordelen als student bv. kinderbijslag.

Tevens mag de overeenkomst voor maximaal 12 maanden aangegaan worden.

Voor het overige vertoont deze overeenkomst veel gelijkenis met een gewone arbeidsovereenkomst.  De student geniet van dezelfde bescherming als andere werknemers.

Hoe kan je dit voorbeeld studenten overeenkomst personaliseren?

  •     Je download de Word-template
  •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
  •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 30′.

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Studenten overeenkomst, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk