Sponsoring overeenkomst Sportvereniging

Een sponsor overeenkomst legt zowel de financiële verplichtingen van de Sponsor als de verplichtingen van de club vast.

 57,00

Voor wie is deze sponsoring overeenkomst sportclub?

Een sponsor overeenkomst legt zowel de financiële verplichtingen van de Sponsor als de verplichtingen van de club vast.

Elk van de partijen weet duidelijk waaraan zich te houden en wat ze mogen verwachten

Sponsoring mag geen reclame zijn, anders is deze gebonden door de reclamewetgeving

Deze overeenkomst is zowel door de sponsor als de sportclub te gebruiken ongeacht of de club verbonden is aan een sportbond.

Wat regelt een sponsoring overeenkomst?

Naast de algemene bepalingen, zoals de gegevens van partijen, bevoegdheid en geschillen clausules, aansprakelijkheid en overmacht, worden in deze overeenkomst volgende afspraken gemaakt:

 •     Voorschriften van de sportbond
 •     Aard en inhoud van de overeenkomst
 •     Duur en einde van de overeenkomst
 •     Voortijdige beëindiging
 •     Sponsorbedrag
 •     Bijzondere kosten
 •     Verbod van reclameovereenkomsten met leden
 •     Inspanningsverplichtingen van sportclub
 •     Presentatie van de sponsor
 •     Representativiteit
 •     Exclusiviteit

Waarom heb je een sponsoring overeenkomst nodig?

Sponsoring is niet zomaar wat geld geven in ruil voor een vermelding op een communicatiemiddel van de vereniging.

Het is mogelijk dat verschillende regelgeving met elkaar botsen.  Het is belangrijk om de hiërarchie tussen deze regelgeving goed te duiden.

Als (kleine) sportclub en sponsor sta je bij een aantal essentiële contractuele elementen stil die anders zeker over het hoofd worden gezien, zeker wanneer je niet vertrouwd bent met wettelijke bepalingen.

Een overeenkomst geeft blijk van professionalisme, ook voor kleine sportverenigingen.

De sponsor overeenkomst bepaalt of de sponsor naast het geldbedrag nog andere kosten voor zijn rekening neemt.  Deze maken dat dikwijls een sponsoring in natura uit.

Hoe dit voorbeeld sponsoring overeenkomst personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 1H30′.

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Sponsoring overeenkomst Sportvereniging, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk