Samenwerkingsovereenkomst met subsidieaanvraag

Grote samenwerkingsprojecten die overheidssubsidie genieten, vereisen meestal een samenwerkingsovereenkomst die alle aspecten van de samenwerking duidelijk stellen

 97,00

Samenwerkingsovereenkomst met subsidie, wanneer te gebruiken?

Samenwerkingsovereenkomsten kunnen bij vele situaties waar ondernemingen gaan samenwerken afgesloten worden.

Deze (basis) samenwerkingsovereenkomst is van toepassing wanneer:

 •     het gaat om een gezamenlijk project
 •     ingeval subsidies aangevraagd worden
 •     een projectgroep samengesteld wordt
 •     ook een projectleider aangesteld wordt

Voorbeelden: gezamenlijk onderzoek, grote bouwprojecten, …

Doe je voor de uitvoering van een project beroep op onderaannemers dan heb je een overeenkomst onderaanneming nodig.  Doe je beroep op Freelancers om een deel uit te besteden dan heb je een freelance overeenkomst nodig.

Wat regelt het?

Naast de algemene bepalingen, zoals de gegevens van partijen, bevoegdheid en geschillen clausules, aansprakelijkheid en overmacht, worden in deze overeenkomst volgende afspraken gemaakt:

 •     de doelstelling van de samenwerking;
 •     de wijze van samenwerking tussen de verschillende deelnemers;
 •     de duur van de samenwerkingsovereenkomst;
 •     de verdeling van kosten en risico’s tussen de deelnemers;
 •     de verdeling van de opbrengsten tussen de deelnemers.
 •     wie de projectleider is
 •     de inbreng van elke deelnemer
 •     de deelnemers in het samenwerkingsverband;
 •     de rechthebbenden op de projectresultaten;
 •     de verdeling van de subsidie over de deelnemers.

Een machtiging van de deelnemers een aan een van hen om als penvoerder op te treden. Een machtiging is verplicht. Deze kan onderdeel zijn van de samenwerkingsovereenkomst, maar kan ook apart worden opgesteld.

Waarom heb je deze samenwerkingsovereenkomst nodig?

Aan de start van een project met een collega-onderneming, gaat een periode van onderhandeling vooraf waarbij praktische afspraken worden gemaakt.

Op dat ogenblik wil je zo vlug mogelijk aan het project beginnen en ondervindt je geen obstakels in de samenwerking.

Gaandeweg kunnen problemen ontstaan waarover je wel “mondelinge afspraken” maakte maar die nu ter discussie staan.  Ieder van de deelnemers krijgt een eigen interpretatie van de afspraken wanneer er geen geschreven document is om op terug te vallen.  Dit bemoeilijkt niet alleen een verdere samenwerking maar kan zelfs leiden tot het einde van de samenwerking en stopzetting van het project.

Het kost veel tijd om een goede samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Reserveer dan ook voldoende tijd en zorg ervoor dat de juiste personen in het proces betrokken zijn.

Voorafgaand aan het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst moet iedere deelnemer in ieder geval hebben nagedacht over de volgende punten:

 •     wat breng ik aan kennis en middelen in in het project en wat is de bijdrage hiervan op het beoogde projectresultaat. Wat brengen de andere Deelnemers in?
 •     welke specifieke belang heb ik bij het project en welke rechten wil ik hebben als het gaat om eigendom en gebruik van ontwikkelde kennis en producten. Hoe zit dat met de andere deelnemers?

Het is van essentieel belang dat ieder zich niet alleen verdiept in de eigen belangen maar ook in de belangen van de andere betrokken Deelnemers.

De overeenkomst moet regelen wat te doen wanneer zaken succesvol verlopen en moet zeker ook regelen wat te doen wanneer het project niet naar wens verloopt.

Bij internationale samenwerking kan het moeilijker zijn bepaalde afspraken vast te leggen. Verdieping in de lokale en internationale wet- en regelgeving is dan ook noodzakelijk.

Om tot een succesvolle samenwerking te komen is het van belang dat alle partners de overeenkomst naleven. Het is verstandig om de bepalingen en voorwaarden duidelijk en in voldoende detail te omschrijven om misverstanden te voorkomen.

Je doet er dus best aan om vooraleer problemen ontstaan de afspraken in een rechtsgeldige overeenkomst op te nemen.

Hoe dit voorbeeld overeenkomst personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 1H30′.

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Samenwerkingsovereenkomst met subsidieaanvraag, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk