Samenwerkingsovereenkomst – fysiek project-geen subsidie

Samenwerkingsovereenkomsten kunnen bij vele situaties waar ondernemingen gaan samenwerken afgesloten worden.

 57,00

Samenwerkingsovereenkomst – fysiek project – geen subsidie

Samenwerkingsovereenkomsten kunnen bij vele situaties waar ondernemingen gaan samenwerken afgesloten worden.

Deze (basis) samenwerkingsovereenkomst is van toepassing wanneer:

 •     het gaat om een gezamenlijk project
 •     er sprake is van fysieke arbeidsprestaties
 •     geen subsidies aangevraagd worden
 •     geen projectgroep samengesteld wordt
 •     enkel een projectleider aangesteld wordt

Voorbeelden: gezamenlijk aanleg openbaar park, bouwproject

Doe je voor de uitvoering van een project beroep op onderaannemers dan heb je een overeenkomst onderaanneming nodig.  Doe je beroep op Freelancers om een deel uit te besteden dan heb je een freelance overeenkomst nodig.

Wat regelt deze samenwerkingsovereenkomst?

Naast de algemene bepalingen, zoals de gegevens van partijen, bevoegdheid en geschillen clausules, aansprakelijkheid en overmacht, worden in deze overeenkomst volgende afspraken gemaakt:

 •     de doelstelling van de samenwerking;
 •     de wijze van samenwerking tussen de verschillende deelnemers;
 •     de duur van de samenwerkingsovereenkomst;
 •     de verdeling van kosten en risico’s tussen de deelnemers;
 •     de verdeling van de opbrengsten tussen de deelnemers.
 •     wie de projectleider is
 •     de inbreng van elke deelnemer

Waarom heb je deze overeenkomst nodig?

Aan de start van een project met een collega-onderneming, gaat een periode van onderhandeling vooraf waarbij praktische afspraken worden gemaakt.

Op dat ogenblik wil je zo vlug mogelijk aan het project beginnen en ondervindt je geen obstakels in de samenwerking.

Gaandeweg kunnen problemen ontstaan waarover je wel “mondelinge afspraken” maakte maar die nu ter discussie staan.  Ieder van de deelnemers krijgt een eigen interpretatie van de afspraken wanneer er geen geschreven document is om op terug te vallen.  Dit bemoeilijkt niet alleen een verdere samenwerking maar kan zelfs leiden tot het einde van de samenwerking en stopzetting van het project.

Je doet er dus best aan om vooraleer problemen ontstaan de afspraken in een rechtsgeldige overeenkomst op te nemen.

Hoe dit voorbeeld samenwerkingsovereenkomst personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 45′.

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Samenwerkingsovereenkomst – fysiek project-geen subsidie, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk