Reglement wedstrijd via website

Deze template ‘wedstrijd via website’ is voor elke website eigenaar die online een wedstrijd organiseert

 37,00

Voor wie is dit wedstrijdreglement?

Wedstrijden organiseren via je website of online winkel is populair om aan klantenbinding te doen.

   “ Zorg er altijd voor dat de wedstrijd niet als een loterij of kansspel wordt aanzien want deze zijn wettelijk verboden tenzij je hiervoor de nodige vergunningen hebt.”

Een loterij is een spel waarbij, al dan niet met een inzet, de winst louter wordt bepaald door het lot.  Een loterij moet altijd openbaar zijn. Een kansspel is een spel waarbij een bepaalde inzet wordt gevraagd dat voor spelers winst of verlies kan opleveren en waarbij die winst of dat verlies geheel of gedeeltelijk door het lot wordt bepaald.

Beschik je niet over de nodige vergunningen?  Een wedstrijd organiseren mag je altijd wanneer je de wettelijke verplichtingen strikt in acht neemt.

Deze template ‘wedstrijd via website’ is voor elke website eigenaar die online een wedstrijd organiseert. Dit document is niet geschikt voor loterijen of kansspelen!

Wat regelt dit wedstrijdreglement?

Met het wedstrijdreglement regel je:

 •     Onder welke naam de wedstrijd georganiseerd word
 •     De duur van de wedstrijd
 •     Welke de deelnemingsvoorwaarden zijn en sancties bij niet toegelaten deelname
 •     Welke persoonsgegevens je verwerkt en wat je er allemaal mee doet
 •     Het hele wedstrijdverloop
 •     Hoe de winnaar wordt aangeduid
 •     Wat de prijs is of prijzen zijn
 •     Of je de namen van winnaars gaat publiceren

Waarom is een wedstrijdreglement nodig?

De spelen, wedstrijden en tombola’s zijn onderworpen aan strikte regels en het is essentieel de wettelijkheid ervan na te gaan alvorens ze online te plaatsen. Bij wijze van voorbeeld, de loterijen zijn verboden behoudens in partnership met de nationale loterij.

De voorwaarden om deel te nemen aan spelen, wedstrijden, enz. dienen gemakkelijk toegankelijk te zijn (door bijvoorbeeld op een link te klikken) en ze dienen opgesteld te zijn in precieze en ondubbelzinnige bewoordingen.

Verder zorg je ervoor dat het voor deelnemers duidelijk is dat ze deelnemen aan een online wedstrijd door in de aankondiging duidelijk het woord “wedstrijd” te vermelden.

Hoe het voorbeeld document personaliseren?

 •     Je download de word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 30′.

Blijft het document wedstrijdreglement up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Reglement wedstrijd via website, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk