Quitclaim

Elke geportretteerde heeft een portretrecht en kan met name bepalen wat er al dan niet met zijn afbeelding(en) mag gebeuren. Het is dus belangrijk hier voorafgaand één en ander uitgebreid te bespreken en in de vorm van een overeenkomst te gieten.

 37,00

Voor wie is deze quitclaim?

Elke geportretteerde heeft een portretrecht en kan met name bepalen wat er al dan niet met zijn afbeelding(en) mag gebeuren.

De auteur heeft dan weer zijn auteursrecht.

Beide rechten durven al wel eens te botsen.

Een quitclaim gebruik je:

 •     als kunstenaar (fotograaf, schilder, beeldhouwer, modellenbureau, …) telkens je foto’s maakt van een geportretteerde om je beeldmateriaal ongestoord te kunnen gebruiken
 •     als geportretteerde om de grenzen aan je portretrecht vast te leggen bv. geen oneerbiedig gebruik of voor andere doeleinden dan afgesproken

Wat regelt een quitclaim?

In een quitclaim of model release form, worden rechten en plichten van auteurs en geportretteerde bepaald, zoals:

 •     De gegevens partijen
 •     Vertegenwoordiging minderjarig model
 •     Omschrijving van de toegelaten rechten van de auteur
 •     Bepaling van het grondgebied waar beelden mogen gebruikt worden
 •     Soorten beelden die gemaakt worden
 •     Afstand van rechtsvorderingen door het model
 •     Eventuele licenties op het beeldmateriaal
 •     Verkoopmogelijkheden van de foto’s
 •     Of de beelden als al niet stockfoto’s zullen aangeboden worden
 •     Of er al dan niet naaktbeelden zullen gemaakt worden

Waarom heb je een quitclaim nodig?

Het auteursrecht van de fotograaf en het portretrecht van een model durven al eens te botsen.  De auteur wil zijn/haar auteursrecht zo ruim mogelijk benutten terwijl het model zekerheden wil over het gebruik van foto’s.

Als auteur heb je veel moeite gedaan voor een portretreeks van een model en wil die vervolgens gaan exploiteren.

Indien hierover geen afspraken zijn gemaakt met het model dan kan deze zich tegen de exploitatie verzetten of een geldbedrag eisen voor de exploitatie ervan.

Het is dus belangrijk hier voorafgaand één en ander uitgebreid te bespreken en in de vorm van een overeenkomst te gieten.

Je doet er dus best aan om vooraleer problemen ontstaan de afspraken in een rechtsgeldige overeenkomst op te nemen.

Hoe kan je het voorbeeld quitclaim personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 45’’.

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Quitclaim, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk