Protestbrief verborgen gebreken

Zichtbare gebreken aan producten moet je binnen een korte termijn aan de verkoper of leverancier te kennen geven.  Een verborgen gebrek kan soms pas na langere periode ontdekt worden.  Ook dan hebt je nog de mogelijkheid om hiertegen te protesteren.

 27,00

Voor wie is deze protestbrief verborgen gebreken?

Zichtbare gebreken aan producten moet je binnen een korte termijn aan de verkoper of leverancier te kennen geven.  Een verborgen gebrek kan soms pas na langere periode ontdekt worden.  Ook dan hebt je nog de mogelijkheid om hiertegen te protesteren.

Je gebruikt deze protestbrief, wanneer:

 •     je na verloop van de garantieperiode een gebrek ontdekt
 •     je het product niet zou hebben gekocht als je het gebrek gekend had
 •     je het product niet aan dezelfde prijs maar aan een lagere had gekocht als je het gebrek had gekend
 •     je het product na verloop van de garantieperiode niet doet wat beloofd is

Als je tijdens de garantieperiode een gebrek vaststelt, stel je de verkoper in gebreke met een protestbrief tijdens garantie.  Stel je zichtbare gebreken vast na aankoop van het product, dan kan je dit melden met een protestbrief zichtbare gebreken.

Wat regelt een protestbrief verborgen gebreken?

Een ingebrekestelling moet een aantal wettelijk verplichte vermeldingen hebben, wil deze rechtsgeldig zijn.  Deze template bevat onder meer volgende bepalingen:

 •     Wettelijk verplichte vermeldingen
 •     Verwijzing naar factuurvoorwaarde
 •     Aansprakelijkheid van de verkoper voor verborgen gebreken
 •     Keuze in mogelijke oplossingen
 •     Voorbehoud voor uw rechten

Waarom heb je deze protestbrief nodig?

Met een ingebrekestelling geef je officieel te kennen dat je aankoop gebreken vertoont welke je na de garantieperiode ontdekt.  Een ingebrekestelling is daarnaast een verplichte eerste stap in gerechtelijke procedures.

Een leverancier is, in tegenstelling tot voor zichtbare gebreken, altijd verantwoordelijk voor verborgen gebreken.  Je kon immers onmiddellijk na de aankoop niet voorzien dat het product of de dienst niet naar behoren zou werken.

Stel je een verborgen gebrek vast dan heb je de verplichting om de verkoper hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Het template voorziet in een aantal oplossingen die u aan de verkoper kan voorstellen.  Gaande van ontbinding van de koop en teruggave van de prijs tot behouden van de aankoop met gedeeltelijke terugbetaling.  Om de verkoper duidelijk te maken waar het probleem zich stelt, voorziet het template in de mogelijkheid om naar foto’s te verwijzen.

Het is wel belangrijk dat je onmiddellijk handelt wanneer je het gebrek vaststelt en het product niet verder meer gebruikt wanneer dat mogelijk is.  Wanneer het product cruciaal is je bedrijfsproces is en onmogelijk buiten gebruik gesteld kan worden zonder dat dit grote schade aan je bedrijf veroorzaakt, zal je dat ook onmiddellijk aan de verkoper moeten meedelen en de rede aangeven waarom je het product verder moet blijven gebruiken.

Hoe kan je het voorbeeld protestbrief personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 20′.

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Protestbrief verborgen gebreken, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk