Private lening overeenkomst

Zelfs wanneer u aan een vriend of familielid leent, doet u er goed aan meer te hebben dan alleen een mondelinge overeenkomst.

 38,84

Private lening overeenkomst, wanneer te gebruiken?

Leen je aan iemand of aan een bedrijf geld, dan doe je er verstandig aan dit altijd op papier te zetten, zelfs voor geringe bedragen.  Het doel van de lening is ondergeschikt;  het kan bijvoorbeeld een lening voor een auto of aanschaf van een (on)roerend goed zijn.

Deze template kan je gebruiken voor een lening:

 •     Tussen bedrijven
 •     Tussen een particulier en een bedrijf
 •     Tussen particulieren

Leen je uit je privé vermogen geld aan je bedrijf of leent jouw bedrijf aan jou privé dan kan je deze overeenkomst ook gebruiken.

Wat regelt een private lening overeenkomst?

De overeenkomst bewijst het bestaan van de lening en de voorwaarden waaronder deze gegeven wordt.

Zo regel je bijvoorbeeld:

 •     Het doel van de lening
 •     Het bedrag van de lening en of er al dan niet intresten verschuldigd zijn
 •     De terugbetaling modaliteiten zoals de aflossingstermijn
 •     De mogelijkheid van vervroegde terugbetaling en de eventueel daaraan verbonden kosten
 •     De gevolgen bij laattijdige aflossingen

Waarom heb je een private lening overeenkomst nodig?

Zelfs wanneer u aan een vriend of familielid leent, doet u er goed aan meer te hebben dan alleen een mondelinge overeenkomst.

Specifieke voorwaarden die in een mondelinge leningovereenkomst worden besproken, kunnen gemakkelijk worden vergeten waardoor relaties verstoord kunnen geraken. Mondelinge afspraken zijn eveneens moeilijk te bewijzen of voor een rechtbank af te dwingen.

Heb je geen overeenkomst van lening dan kan ingeval van betwisting het gegeven geld als een schenking of handgift gezien worden.

Een correct opgestelde leningovereenkomst waarbij de bijbehorende formaliteiten in acht werden genomen, helpt deze overeenkomst de lening verstrekker op de volgende manier:

 •     de overeengekomen afspraken tussen de lening verstrekker en leningnemer zijn schriftelijk vastgelegd
 •     in de overeenkomst ligt de terugbetaling plicht van de leningnemer vast
 •     de overeenkomst biedt juridische ondersteuning  bij aflossingsproblemen en andere juridische geschillen

Belangrijk is dat u in deze overeenkomst de rechten èn plichten van beide partijen duidelijk omschrijft en aanpast aan de eigen situatie.

Gebruik dus zeker niet een leningovereenkomst die u ergens op het internet vindt.  Geen enkele situatie is gelijk en door gebruik van andermans documenten riskeert u belangrijke elementen in uw overeenkomst niet op te nemen.

Hoe deze overeenkomst personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 45′.

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Administratie

Voorbeeld documenten en overeenkomsten zoals algemene voorwaarden en andere akkoorden

Businessplan

Opstellen van businessplan, oprichting van een VOF, of andere vennootschap gerelateerde documenten.

Financieel & boekhouden

Voorbeeld overeenkomsten en documenten met betrekking tot transacties of gebruik materialen

Human resources

Voorbeeld overeenkomsten voor personeel, privacy, studenten of andere vormen van human resource benodigdheden.

Sales & marketing

Voorbeeld overeenkomsten en documenten voor verkoop & marketing doeleinden. 

Zaak starten

Alle documenten of overeenkomsten voor het starten van een zaak. 

E-commerce

Voorbeeld documenten en overeenkomsten voor het runnen van een e-commerce business.

Productie

Voorbeeld overeenkomsten voor operationele en productieve aangelegenheden.

Overeenkomsten

Voorbeeld overeenkomsten voor verschillende sectoren en type overeenkomsten

Zorgeloos al jouw juridische documenten op orde

Download je Private lening overeenkomst, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk