Privacyverklaring

In een privacyverklaring geef je duidelijkheid over welke gegevens je verwerkt, wat je daarmee doet en op welke grondslag de verwerking gebeurt.

 77,00

Voor wie is deze privacyverklaring?

Iedere onderneming verwerkt persoonsgegevens.  Meestal zijn uw klanten hiervan wel op de hoogte.  Maar wanneer er gegevens via digitale weg bv. uw website worden verzamelt, is dat voor bezoekers niet altijd duidelijk.

Alhoewel in de titel van de template verwezen wordt naar de website van de onderneming, kan je deze ook gebruiken als algemene privacyverklaring die dan zowel online als offline geldt.

Je personeel sensibiliseren correct met persoonsgegevens om te gaan kan je met een intern privacybeleid.

Wat regelt een privacyverklaring?

In een privacyverklaring zijn wettelijk een aantal verplichte vermeldingen vereist.  Hiernaast maak je nog een aantal andere verwerkingen van persoonsgegevens duidelijk:

 •     Een oplijsting van alle persoonsgegevens welke je minstens online verwerkt
 •     Een oplijsting van alle doeleinden waarvoor je minstens online persoonsgegevens verwerkt
 •     Of je beroep doet op verwerkers
 •     Of je persoonsgegevens doorgeeft aan derden en wie deze derden dan zijn
 •     Of persoonsgegevens binnen of buiten de EER verwerkt worden zowel door jezelf, je verwerkers en eventuele derden waarmee je gegevens deelt
 •     Of je website locatiegegevens opslaat
 •     Of je reclame maakt/gaat maken en welke vormen deze reclame zal aannemen
 •     Of je diensten ten behoeve van minderjarigen aanbiedt
 •     Gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
 •     Of er al dan niet een DPO is en zo ja diens contactgegevens
 •     Een overzicht van de rechten van betrokkenen
 •     Een link naar de gegevensbeschermingsautoriteit voor eventuele klachten
 •     Een overzicht van genomen beveiligingen

Waarom heb je een privacyverklaring nodig?

Iedere onderneming verwerkt persoonsgegevens.  Meestal zijn je klanten en leveranciers hiervan wel op de hoogte.  Maar wanneer er gegevens via digitale weg bv. je website worden verzamelt, is dat voor bezoekers niet altijd duidelijk.

In een privacyverklaring geef je duidelijkheid over welke gegevens je verwerkt, wat je daarmee doet en op welke grondslag de verwerking gebeurt.

Sedert de beslissing van Gegevensbeschermingsautoriteit eind 2019 is nogmaals duidelijk gesteld dat wanneer toestemming de grondslag is men die eerst moet krijgen alvorens de verwerking aan te vangen.

Voor het plaatsen van alle soorten cookies (behalve strikt noodzakelijke) is dat met name belangrijk.  Meestal kan dat alleen maar met aangepaste software, zoals cookiecode, die het plaatsen van cookies tegenhoudt tot wanneer uitdrukkelijke toestemming is verkregen.  Een cookieverklaring en privacyverklaring gaan dan ook meestal hand in hand.

Inbreuken op de verplichte privacyverklaring kan zowel geldboetes als andere sancties en schadevergoeding van betrokkenen tot gevolg hebben.  Soms is een publicatie van die beslissing vereist met enorme imagoschade tot gevolg.

Hoe kan je dit voorbeeld privacyverklaring personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 1H.

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Privacyverklaring, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk