Overmachtsclausule als gevolg van overheidsmaatregelen – Covid 19

Overmacht als gevolg van overheidsmaatregelen Covid 19 of een andere Pandemie regel je best uitdrukkelijk in al je overeenkomsten.

 27,00

Overmacht als gevolg van overheidsmaatregelen Covid 19 of een andere Pandemie regel je best uitdrukkelijk in al je overeenkomsten. Daarom biedt Easylegal een voorbeeld “template overmachtsclausule als gevolg van overheidsmaatregelen – Covid 19” aan, klaar voor download en eigen gebruik.

Voor wie is deze overmachtsclausule als gevolg van overheidsmaatregelen?

Wanneer je geen specifieke bepalingen over overmacht als gevolg van overheidsmaatregelen, val je terug op de algemene bepalingen van overmacht.

Na het sluiten van een overeenkomst kan het zijn dat er zich een situatie voordoet waardoor de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk wordt. Het kan zijn dat het om een overmachtssituatie gaat. Dat is het geval als het gaat om:

 •     Een onvoorzienbare gebeurtenis (op het moment van sluiten van de overeenkomst),
 •     Die niet toerekenbaar is aan de partij die er zich op beroept,
 •     Waardoor de uitvoering van de verbintenis (door dezelfde partij) onmogelijk wordt.

Als er sprake is van overmacht dan worden de partijen bevrijd van de verplichting om de overeenkomst na te komen. De vage algemene bepalingen leiden tot onzekerheid.

Je maakt dan ook best een aangepaste overmachtsclausule. Via zo een clausule kan je bijv. de aansprakelijkheid bij het voordoen van een bepaalde gebeurtenis preciseren (bijv. wanneer de overheid maatregelen oplegt ter voorkoming van de verspreiding van het covid-virus).

Deze clausule kan toegevoegd worden aan elk nieuw contract (als bijlage of extra artikelen) of opgenomen worden in je algemene voorwaarden.

Wat regelt deze overmachtsclausule?

Als je een contract sluit voor een opdracht die gepland is in de (nabije) toekomst, heb je er alle belang bij afspraken te maken voor het geval dat de opdracht niet kan doorgaan.

Zo wordt in de clausule onder meer het volgende geregeld:

 •     Wanneer de clausule van toepassing is
 •     Wat te verstaan onder onmogelijkheid om uit te voeren
 •     Welke overheidsmaatregelen aan de basis liggen van de overmachtssituatie
 •     Wat met gemaakte kosten en voorschotten
 •     Wat te verstaan onder aanzienlijke verzwaring in de uitvoering van de overeenkomst
 •     Hoe de kennisgeving verloopt en dat er een verwittigingsplicht is

Waarom is een overmachtsclausule nodig?

Sedert maart 2020 zijn in bepaalde sectoren als gevolg van overheidsmaatregelen inzake volksgezondheid, contractpartijen niet meer in de mogelijkheid om hun contractuele verbintenissen na te komen.

In vele bestaande overeenkomsten werden geen bepalingen opgenomen over dergelijke overmachtssituatie waardoor partijen in bepaalde gevallen hun wederpartij voor schadevergoeding wegens wanprestatie aanspraken, terwijl deze in de onmogelijkheid was zijn/haar contractuele verbintenis na te komen als gevolg van genomen overheidsmaatregelen.

“De vage omschrijving van het begrip overmacht leidt tot grote onzekerheid voor en onevenwicht tussen partijen”

Hoe het voorbeeld document personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 20′.

Blijft het document overmachtsclausule up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder extra kost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Overmachtsclausule als gevolg van overheidsmaatregelen – Covid 19, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk