Overeenkomst verkoop website

Verkoopovereenkomst geschikt voor zowel de verkoper van een website/webshop met of zonder overdracht van de domeinnaam als de koper van een website/webshop met of zonder overdracht van de domeinnaam.

 77,00

Verkoopovereenkomst website, wanneer te gebruiken?

Een website is een waardevol (immaterieel) goed waarvoor soms een behoorlijk bedrag gevraagd wordt.  Zeker wanneer dergelijke website veel bezoekersverkeer heeft en goede opbrengsten genereert.

De domeinnaam staat los van de website maar een waardevolle website zonder eigenaar van de domeinnaam te worden heeft zo zijn consequenties.

Deze template is geschikt voor:

 •     de verkoper van een website/webshop met of zonder overdracht van de domeinnaam
 •     de koper van een website/webshop met of zonder overdracht van de domeinnaam

Wat regelt deze verkoopovereenkomst?

Naast de algemene bepalingen, zoals de gegevens van partijen, bevoegdheid en geschillen clausules, aansprakelijkheid en overmacht, worden in deze overeenkomst volgende afspraken gemaakt:

 •     overdracht van de website
 •     overdracht van gebruiksrechten
 •     overdracht van domeinnaam
 •     betalingsvoorwaarden
 •     Garantiebepalingen
 •     Niet-concurrentie

Waarom heb je een verkoopovereenkomst website nodig?

De verkoop van een website is juridisch niet eenvoudig. Natuurlijk wil je alle rechten verwerven!  Maar welke auteursrechten worden nu precies verkocht? Hoe zit het met opt-in van geregistreerde gebruikers? Is de prijs een eenmalig bedrag of zijn nadien nog periodieke betalingen verschuldigd?  Al deze elementen worden best in de overeenkomst opgenomen.

Je hebt een website of internetdienst ontwikkeld en wil deze nu verkopen. Leg dan je rechten en plichten vast in een duidelijk contract. Hiermee voorkom je discussies over wat precies verkocht wordt, hoe er moet betaald worden en vooral wie aansprakelijk zal zijn voor problemen die ontdekt worden na de verkoop. Een website verkopen kan tot problemen en juridische geschillen leiden.

Een overeenkomst die al de aspecten van de eigendomsoverdracht regelt is aangewezen bij gebrek waaraan vragen kunnen rijzen zoals:

 •     Welke auteursrechten worden nu precies overgedragen
 •     Afspraken met adverteerders
 •     Worden licenties mee overgedragen
 •     worden inkoopcontracten overgedragen
 •     Hoe zit het met klanten?
 •     Wat met opt-in van geregistreerde gebruikers en wanneer geen correcte toestemming werd verkregen
 •     Is die prijs een eenmalig bedrag
 •     Gaat het via escrow
 •     Is de prijs met of zonder BTW

Duidelijke afspraken hierover worden neergeschreven in deze overeenkomst

Hoe deze overeenkomst personaliseren?

 •     Je download de word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 30′.

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Overeenkomst verkoop website, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk