Overeenkomst van aanbrenging

Gebruik deze overeenkomst wanneer je op een professionele manier klanten aanreikt aan bedrijven die klanten nodig hebben.

 77,00

Overeenkomst van aanbrenging, wanneer te gebruiken?

Alhoewel er geen officiële of juridische definitie bestaat voor het begrip “aanbrenger” het wordt vaak gebruikt wanneer een persoon of een onderneming geen bijzonder statuut heeft.

Algemeen kan gesteld worden dat je deze overeenkomst gebruikt wanneer je op een professionele manier klanten aanreikt aan bedrijven die klanten nodig hebben.

Dit is slechts een voorbeeld van waar een overeenkomst van aanbrenging vereist kan zijn. Een luxe conciërge dienst die zijn klanten naar hotels leidt of voor hen hotels, luxe-restaurants – of winkels reserveert is een aanbrenger voor de hotels.

Het gaat hier om meer dan een louter vriendendienst tussen ondernemingen.

Wat regelt een overeenkomst van aanbrenging?

Naast de algemene bepalingen, zoals de gegevens van partijen, bevoegdheid en geschillen clausules, aansprakelijkheid en overmacht, worden in deze overeenkomst volgende afspraken gemaakt:

 •     De sector waarbinnen de Opdrachtgever werkzaam is
 •     De vergoedingsregeling voor de Aanbrenger
 •     Betalen van gemaakt kosten
 •     Niet concurrentie
 •     Verbrekingsgronden

Waarom heb je een overeenkomst van aanbrenging nodig?

Dikwijls is het aanbrengen van potentiële klanten een dienst tussen bevriende ondernemers. Wanneer dit als een volwaardige activiteit of dienstverlening wordt gedaan, worden afspraken best in de vorm van een contract gegoten:

 •     De dienstverlening wordt duidelijk omschreven
 •     Je maakt duidelijk dat de dienstverlening geen handelsagentuur is
 •     Of dat de dienstverlening geen ‘gratis’ vriendendienst is
 •     Maar een professionele dienstverlening die voor alle partijen verplichtingen teweeg brengt
 •     Inlassen van een niet concurrentie beding

Hoe deze overeenkomst personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 1H.

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Overeenkomst van aanbrenging, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk