Overeenkomst meerdere verantwoordelijken

 80,17

Overeenkomst meerdere verantwoordelijken, voor wie bestemd?

Een Overeenkomst verantwoordelijken is verplicht wanneer u met meerderen het doel en de middelen van verwerken van persoonsgegevens bepaalt

Je zal deze overeenkomst altijd moeten afsluiten wanneer je bijvoorbeeld:

 •     Je een samenwerkingsovereenkomst aangaat
 •     Je gezamenlijk een project opzet zonder samenwerkingsovereenkomst
 •     je als feitelijke vereniging gezamenlijk een project opzet

Wat regelt deze overeenkomst?

Naast de algemene bepalingen, zoals de gegevens van partijen, bevoegdheid en geschillen clausules, aansprakelijkheid en overmacht, worden in deze overeenkomst volgende afspraken gemaakt:

 •     Een overzicht van persoonsgegevens per doeleinde
 •     Hoe betrokkenen zullen worden geïnformeerd over verwerking van gegevens
 •     Wie van de partijen zich met deze informatieplicht zal bezighouden
 •     Wie van de partijen zich gaat bezighouden met het afhandelen van verzoeken van betrokkenen
 •     Of er al dan verwerkers zijn en of er al verwerkersovereenkomsten opgesteld zijn
 •     Een overzicht van type verwerkingen
 •     Richtlijnen voor verwerkers
 •     Welke de te nemen beveiligingsmaatregelen zijn
 •     Of er al dan niet doorgifte buiten de EER

Waarom heb je een overeenkomst meerdere verantwoordelijken nodig?

In een Overeenkomst meerdere verantwoordelijken leg je ieders verplichtingen vast aangaande het gebruik van persoonsgegevens.

“U voorkomt zo nodeloze discussies bij verkeerd gebruik van gegevens”

De GDPR/AVG verplicht elke samenwerking waarbij gezamenlijk persoonsgegevens worden verwerkt een dergelijke overeenkomst op te stellen.  De gegevensbeschermingsautoriteit heeft de mogelijkheid om sancties op te leggen wanneer je dergelijke overeenkomst niet opstelt.  Sancties die kunnen gaan van een berisping tot hoge boetes.

Hoe dit voorbeeld overeenkomst personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 1H.

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Administratie

Voorbeeld documenten en overeenkomsten zoals algemene voorwaarden en andere akkoorden

Businessplan

Opstellen van businessplan, oprichting van een VOF, of andere vennootschap gerelateerde documenten.

Financieel & boekhouden

Voorbeeld overeenkomsten en documenten met betrekking tot transacties of gebruik materialen

Human resources

Voorbeeld overeenkomsten voor personeel, privacy, studenten of andere vormen van human resource benodigdheden.

Sales & marketing

Voorbeeld overeenkomsten en documenten voor verkoop & marketing doeleinden. 

Zaak starten

Alle documenten of overeenkomsten voor het starten van een zaak. 

E-commerce

Voorbeeld documenten en overeenkomsten voor het runnen van een e-commerce business.

Productie

Voorbeeld overeenkomsten voor operationele en productieve aangelegenheden.

Overeenkomsten

Voorbeeld overeenkomsten voor verschillende sectoren en type overeenkomsten

Zorgeloos al jouw juridische documenten op orde

Download je Overeenkomst meerdere verantwoordelijken, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk