Overeenkomst betreffende het gebruik van een bedrijfswagen voor beroeps- en privédoeleinden

Voor bedrijfswagens de zowel tijdens de arbeidsuren als privé gebruikt worden, maak je best afspraken met je personeelsleden.

 47,00

Voor bedrijfswagens de zowel tijdens de arbeidsuren als privé gebruikt worden, maak je best afspraken met je personeelsleden. Daarom biedt Easylegal een voorbeeld “Overeenkomst tot gebruik een bedrijfswagen voor beroeps- en privédoeleinden” aan, klaar voor download en eigen gebruik.

Voor wie is deze overeenkomst gebruik bedrijfswagen voor beroeps- en privédoeleinden?

Op een gegeven moment kan je beslissen om aan werknemers een bedrijfsvoertuig ter beschikking te stellen dat zowel voor beroepsdoeleinden als voor privédoeleinden kan gebruikt worden.  Meestal gebeurt dit vanuit een concurrentievoordeel.

Met het oog op rechtszekerheid bepaal je best schriftelijk de voorwaarden/modaliteiten van het gebruik van het voertuig en leg je rechten en plichten vast.

Deze overeenkomst gebruik je voor alle types bedrijfsvoertuigen.

Wat regelt de overeenkomst gebruik bedrijfswagen voor beroeps- en privédoeleinden?

Het doel is zowel de kenmerken van het voertuig te bepalen als de rechten en plichten van jou en je werknemers vast te leggen.

Zo regelt de overeenkomst onder meer:

 •     een uitgebreide beschrijving van het voertuig
 •     het begin en einde van de terbeschikkingstelling
 •     het gebruik en onderhoud
 •     hoe gebruikskosten geregeld worden
 •     welk privégebruik toegestaan is en welke aansprakelijkheid geldt
 •     wat ingeval van intrekken van het rijbewijs
 •     wat de werknemer allemaal niet mag
 •     wat ingeval van schorsing van de arbeidsovereenkomst
 •     het recht op een vervangvoertuig

Waarom is een overeenkomst gebruik bedrijfswagen voor beroeps- en privédoeleinden?

Naast een bedrijfsvoertuigenbeleid dat algemene principes welke voor alle werknemers van toepassing zijn, moet je met elke werknemer individueel nog een overeenkomst afsluiten waarin de kenmerken van het voertuig en eventuele reeds bestaande schade word omschreven.

Het is niet verplicht, maar wel verstandig wanneer je bv. reeds bestaande schade of aangepast gebruik wil vastleggen.

    “Goede afspraken maken minder discussie wanneer het fout loopt”

Hoe het voorbeeld document personaliseren?

 •     Je download de word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 15′.

 

Blijft het document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document. In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder extra kost direct mee aan de slag

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Overeenkomst betreffende het gebruik van een bedrijfswagen voor beroeps- en privédoeleinden, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk