Overeenkomst afbetaalplan

In een overeenkomst afbetaalplan leg je gemaakte afbetaalafspraken vast.

 27,00

Soms is het nodig een betalingsregeling aan te bieden, als een klant tijdelijk financieel in zwaar weer zit.  Daarom biedt Easylegal een voorbeeld “overeenkomst afbetaalplan” aan, klaar voor download en eigen gebruik.

Voor wie is deze overeenkomst afbetaalplan?

Bij een goed debiteurenbeheer hoort niet alleen zicht houden op betaling van je facturen, maar ook een goede service naar je klanten. Soms is het daarom nodig een betalingsregeling aan te bieden, als een klant tijdelijk financieel in zwaar weer zit.

Zorg ervoor dat je alle afspraken goed vastlegt zodat de klant goed weet wat je verwacht.

Gebruik deze overeenkomst afbetaalplan:

 •     wanneer een zakelijke klant je factuur niet in 1 keer kan betalen
 •     wanneer een particuliere klant je factuur niet in 1 keer kan betalen

Deze overeenkomst is vooral aangewezen wanneer het om belangrijkere schulden gaat en je een overeenkomst nodig hebt die je desnoods via een rechtbank of alternatieve geschillenregeling kan afdwingen.

Gaat het relatief kleine bedragen dan volstaat wellicht een “brief afbetalingsregeling” waarin je bv. een telefonisch overeengekomen afbetaalplan concretiseert.

Wat regelt de overeenkomst afbetaalplan?

In een overeenkomst afbetaalplan staat onder meer:

 •     het totaalbedrag dat je klant moet betalen
 •     de reden waarom hij je moet betalen
 •     de deelbedragen en de termijnen waarbinnen ze moeten worden betaald
 •     eventuele rente
 •     de gevolgen voor je klant als hij zich niet aan de betalingsafspraken houdt

Tevens kan je bijkomende waarborgen opnemen, zoals een borgstelling of een pandrecht

Waarom is een overeenkomst afbetaalplan nodig?

In de meeste gevallen heb je je klant telefonisch en/of schriftelijk al meerdere keren aangesproken de openstaande facturen te betalen.  Ondanks (herhaalde) beloftes van de klant heb je nog geen betaling ontvangen.  Uiteindelijk wordt duidelijk dat er betalingsmoeilijkheden zijn waardoor alles niet ineens kan betaald worden.

Je komt met je klant overeen periodieke betalingen te doen tot wanneer alles opgelost is.  Meestal volstaat een eenvoudige brief.

    “In een overeenkomst afbetaalplan leg je gemaakte afbetaalafspraken vast”

In sommige situaties is het aangeraden om de afspraken in de vorm van een overeenkomst te gieten.  Dit is zo wanneer:

 •     het om aanzienlijke bedragen gaat
 •     wanneer je een geschrift wil dat onbetwistbaar is en via een rechtbank kan afgedwongen worden
 •     je een schuldbekentenis wenst waardoor de klant het recht op protest verliest
 •     je bijkomende waarborgen wil vestigen

Hoe het voorbeeld document personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 10′.

Blijft het document overeenkomst afbetaalplan up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Overeenkomst afbetaalplan, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk