Oprichting en statuten vof

Een VOF richt je samen met (een) andere ondernemer(s) zelf op zonder veel oprichtingskosten.

 97,00

Oprichtingsakte en statuten VOF, voor wie is dit bestemd?

Een VOF richt je samen met (een) andere ondernemer(s) zelf op zonder veel oprichtingskosten.

De voordelen van een VOF zijn:

 •     Geen minimumkapitaal
 •     Zonder tussenkomst notaris
 •     Enkel publicatiekosten
 •     Geen financieel plan nodig
 •     Online publicatie – binnen een dag actief

Het grote nadeel van een VOF is de onbeperkte aansprakelijkheid.  Je bent als vennoot met je hele vermogen aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.

Wat regelt deze oprichtingsakte voor een VOF?

In een oprichtingsakte en statuten VOF kan je bepalingen opnemen welke je samen met uw mede ondernemer wil kenbaar maken aan derden.  In principe ben je vrij de inhoud van de oprichtingsakte te bepalen.  Wel zijn wettelijk een aantal vermeldingen verplicht.  Standaard zijn in deze template volgende bepalingen opgenomen:

 •     uw gegevens
 •     de gegevens van uw vennoot of vennoten
 •     de duur van de vennootschap
 •     de inbreng van de vennoten
 •     de verdeling van de winst
 •     de naam van de vennootschap
 •     het doel van de vennootschap
 •     de bevoegdheden van de vennoten of vertegenwoordigingsbevoegdheid
 •     de afspraken over ziekte en arbeidsongeschiktheid
 •     de afspraken over vakantiedagen
 •     eventueel een concurrentiebeding
 •     de afspraken over uittreding en toetreding van nieuwe vennoten
 •     afspraken over beëindiging van de vennootschap
 •     eventueel de afspraken over de voortzetting van de VOF na beëindiging
 •     datum van het boekjaar en eventuele afwijking voor het eerste jaar

Waarom heb je deze oprichtingsakte nodig?

Met een VOF-akte leg je de afspraken tussen jou en de andere vennoten vast als je samen een bedrijf start. In een VOF-contract spreek je onder andere af wie wat mag doen, wat de inbreng van iedere vennoot is, wat de duur van de vennootschap is en wat de verdeling van de winst is. Daarnaast kan je de afspraken over het omgaan met geschillen, afspraken over arbeidsongeschiktheid of ziekte en een concurrentiebeding vastleggen. Je hoeft hiervoor niet naar de notaris.

Bij een VOF moet je er rekening mee houden dat jij en je vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de onderneming, zelfs al zijn deze door een andere vennoot gemaakt. Men zal uiteraard altijd eerst kijken naar het afgescheiden/eigen vermogen van de vennootschap zelf. Blijkt dit onvoldoende, dan kunnen schuldeisers zich richten tot het privévermogen van één of alle vennoten.

Dit gaat niet op voor privéschulden.privéschuldeisers van één van de vennoten kunnen nooit aanspraak maken op het afgescheiden vermogen van de vennootschap, noch op het privévermogen van de andere vennoten.  Je kan ook enkel aangesproken worden voor schulden welke door een geautoriseerde vennoot zijn gemaakt.  Is een vennoot niet bevoegd om bepaalde schulden te maken dan is noch de vennootschap, noch de andere vennoten hiervoor verantwoordelijk.  Deze schuld zal op het privévermogen van die vennoot verhaald worden.

Als je later bij de VOF aansluit, ben je automatisch hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die voor je komst al bestonden. Vertrekt een vennoot, dan blijft deze hoofdelijk aansprakelijk. De aansprakelijkheid wordt dan wel beperkt tot de schulden die zijn ontstaan in de periode dat de vennoot deelnam in de VOF.

In de overeenkomst VOF kun je afwijkende afspraken vastleggen over de verdeling en compensatie van de schulden.

Hoe kan je dit voorbeeld document personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 4H’.

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Oprichting en statuten vof, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk