Offerte copywriting

Met een offerte geef je onder meer een prijsindicatie aan je potentiële klant voor het leveren van copywriting-diensten.  Een offerte zorgt voor duidelijkheid.

 27,00

Met een offerte geef je onder meer een prijsindicatie aan je potentiële klant voor het leveren van copywriting-diensten.  Een offerte zorgt voor duidelijkheid.  Daarom biedt Easylegal een voorbeeld “Prijsofferte copywriter” aan, klaar voor download en eigen gebruik.

Voor wie is deze offerte copywriting?

Een offerte is een voorstel om een overeenkomst te sluiten met je opdrachtgever of klant.

    “Een offerte  is zeker meer dan alleen een prijsopgave.”

In de offerte copywriting staat een specifieke omschrijving van de werken die jij gaat uitvoeren.  Een offerte moet niet voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten.  Niettemin is het verstandig om deze zo op te vatten dat wanneer je klant de offerte aanvaardt je tot een overeenkomst komt.  Vergeet niet dat aanbod (offerte) en aanvaarding in wezen een overeenkomst uitmaken en dat je dus door je offerte gebonden bent.

Gebruik deze offerte copywriter:

 •     wanneer je als copywriter in opdracht bepaalde teksten gaat schrijven
 •     wanneer je bepaalde rechten van reeds geschreven teksten middels een licentieovereenkomst overdraagt aan klanten

Wat regelt de offerte copywriting?

Het doel is zo een duidelijk mogelijk aanbod te doen aan je potentiële klant waardoor zo weinig mogelijk interpretatie mogelijk is.

Zo wordt in de offerte onder meer het volgende opgenomen:

 •     je gegevens/de gegevens van je bedrijf
 •     de gegevens van de klant of opdrachtgever
 •     ondernemingsnummer
 •     BTW nummer
 •     het offertenummer
 •     eventuele referenties ingeval van eerste onderhandelingen
 •     datum van de offerte
 •     of de offerte vrijblijvend is of niet
 •     geldigheidsduur van de offerte
 •     duidelijke omschrijving van je copywriting-diensten
 •     het BTW-tarief
 •     eventueel fiscale voordelen op auteursrechten
 •     uur- of stuktarief
 •     het totaalbedrijf
 •     verwijzing en aanvaarding van je algemene voorwaarden

Waarom is een offerte copywriting nodig?

Je hebt een offerte copywriting nodig wanneer je content schrijft voor anderen onafgezien of de content in opdracht geschreven wordt of je bestaande content in licentie geeft.  Met een offerte overtuig je je potentiële klant om met jou in zee te gaan.  Een offerte is een samenvatting van de opdracht en een omschrijving van de uit te voeren diensten, planning en bijbehorend prijskaartje.

    “Zorg ervoor dat je bij je offerte ALTIJD je algemene voorwaarden laat aanvaarden.  Deze moeten met name vóóraleer de overeenkomst tot stand komt uitdrukkelijk door je klant aanvaard worden!”

Bovendien is de offerte meestal ook de basis van de overeenkomst.  Het is dus belangrijk dat deze dan ook alle minimale aspecten van een overeenkomst bevat.

Hoe het voorbeeld document personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 20′.

Blijft het document offerte copywriting up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Offerte copywriting, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk