Ingebrekestelling verwerker

De GDPR/AVG verplicht elke onderneming die namens haar persoonsgegevens laat verwerken met elke verwerker een verwerkersovereenkomst op te stellen. De verwerkersovereenkomst omschrijft de verplichtingen van de verwerker en stelt grenzen aan de verwerking.

 37,00

Ingebrekestelling voor inbreuk door verwerker, wanneer te gebruiken?

De GDPR/AVG verplicht elke onderneming die namens haar persoonsgegevens laat verwerken met elke verwerker een verwerkersovereenkomst op te stellen. De verwerkersovereenkomst omschrijft de verplichtingen van de verwerker en stelt grenzen aan de verwerking.

Als onderneming blijf je echter te allen tijde verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van bv. je klanten, ook wanneer een verwerker anders dan in de verwerkingsovereenkomst geregeld is, omgaat met persoonsgegevens waardoor de aansprakelijkheid van de onderneming in het gedrang komt.

Met de template ingebrekestelling verwerker, laat je de verwerker weten niet akkoord te gaan met diens handelswijze, deze onmiddellijk te stoppen. Je laat ook weten dat de verwerker zelf verantwoordelijk is voor de ongeoorloofde verwerking.

Wat regelt deze ingebrekestelling inbreuk door verwerker?

Een verwerker heeft de verplichting om binnen de grenzen van de verwerkingsovereenkomst te handelen. Bij schending van bepalingen van de overeenkomst laat stel je de verwerker formeel in gebreke om onmiddellijk de ongeoorloofde verwerking te staken.

De uiteindelijke inhoud van een ingebrekestelling is sterk afhankelijk van de bepalingen van de verwerkersovereenkomst welke door de verwerker geschonden zijn.

Zo staat in al onze ingebrekestellingen verwerker onder andere:

  • Welke inbreuken de verwerker gemaakt heeft
  • Voorbehoud voor aansprakelijkheid als verantwoordelijke
  • Voor welke doeleinden bepaalde persoonsgegevens verwerkt worden
  • Algemeen voorbehoud
  • Wettelijk verplichte vermeldingen op ingebrekestelling

Waarom heb je deze ingebrekestelling nodig?

Van zodra je als onderneming vaststelt dat een verwerker op een niet overeengekomen manier de persoonsgegevens waarvoor je verantwoordelijk bent, gebruikt, kan je hier best onmiddellijk op reageren en verzoeken de inbreuk te stoppen door het sturen van een ingebrekestelling.

Een ingebrekestelling is meestal de eerste stap voor verdere juridische acties.

Een ingebrekestelling moet juridisch aan een aantal voorwaarden voldoen, wil deze rechtsgeldig zijn. Een ingebrekestelling die hieraan niet voldoet kan later verworpen worden.

Hoe kan je deze ingebrekestelling personaliseren?

  • Je download de Word-template
  • Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
  • Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 15′.

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Ingebrekestelling verwerker, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk