Ingebrekestelling onbetaalde factuur B2C

Je kan deze ingebrekestelling inzetten voor elke situatie waarin je iets verkocht of geleverd hebt aan een particulier.

 37,00

Ingebrekestelling verkoopfactuur B2C, wanneer te gebruiken?

Je kan deze ingebrekestelling inzetten voor elke situatie waarin je iets verkocht of geleverd hebt aan een particulier.

Het kan gaan om de levering van goederen, diensten of een combinatie van beide.

Gebruik deze ingebrekestelling om:

 •     je particuliere klant erop te wijzen dat hij 1 of meerdere facturen moet betalen
 •     je particuliere klant nog een laatste betaalmogelijkheid te geven voor je verdere stappen neemt
 •     je particuliere klant te wijzen op de gevolgen als hij niet betaalt
 •     de kans te vergroten dat je klant alsnog het factuurbedrag betaalt

Het innen van facturen B2B kan je ook via de procedure van onmiddellijke inning.

Wat regelt deze ingebrekestelling?

Alhoewel voor een ingebrekestelling wettelijk geen vormvereisten zijn, doe je er best aan toch een aantal vermeldingen in op te nemen, wil je de ze ooit in een gerechtelijke procedure kunnen inzetten:

 •     vermeld het begrip “ingebrekestelling”
 •     de datum
 •     adresgegevens van de geadresseerde
 •     samenvatting van het probleem
 •     verzoek om oplossing
 •     termijn om het probleem te regelen
 •     vrijwaringsclausule
 •     adresgegevens en handtekening van de afzender
 •     een clausule dat het om een minnelijke invordering gaat (ook al is dat enkel verplicht voor bv. advocaten, deurwaarders, incassobureau’s, …, toch doe je er best aan deze clausule in te lassen)

Waarom heb je deze ingebrekestelling nodig?

Een ingebrekestelling is een officiële brief waarin je je debiteur een laatste keer verzoekt om binnen een bepaalde termijn te betalen. Je geeft je klant daarmee een allerlaatste kans.

Al kan je een ingebrekestelling ook breder inzetten. De geadresseerde dient een verplichting die op hem rust, na te komen. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 •     een probleem oplossen,
 •     een bedrag betalen, of
 •     een contractuele verbintenis naleven

Je stuurt de ingebrekestelling bij voorkeur per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Het een rechtsgeldig afgiftebewijs dat je juridische bescherming biedt. De aangetekende zending garandeert je immers dat de geadresseerde je ingebrekestelling ontvangen heeft. Hij kan dus niet beweren dat hij niet op de hoogte was.

In de meeste gevallen is een ingebrekestelling verplicht vooraleer je een gerechtelijke invordering kan starten.

Hoe kan je deze ingebrekestelling personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 20′.

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Ingebrekestelling onbetaalde factuur B2C, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk