Ingebrekestelling inbreuk op auteursrechten

Het auteursrecht ontstaat door het loutere feit van het maken van een originele creatie.  Het begrip creatie moet heel ruim geïnterpreteerd worden.

 37,00

Ingebrekestelling voor inbreuk op auteursrechten, wanneer te gebruiken?

Het auteursrecht ontstaat door het loutere feit van het maken van een originele creatie.  Het begrip creatie moet heel ruim geïnterpreteerd worden.

Enkele voorbeelden van auteursrechtelijk beschermde werken:

 •      romans, novellen, (Sinterklaas)gedichten, brieven, dagboeken, essays, verslagen
 •     muzikale composities
 •     toneelwerken, choreografieën en pantomimes
 •     redevoeringen, voordrachten en conferences
 •     films en videoclips
 •     schilderijen, tekeningen, (spot)prenten, strips
 •     grafische ontwerpen
 •     bouwtekeningen, aardrijkskundige kaarten (landkaarten, stadsplattegronden)
 •     bankbiljetten
 •     architectonische werken
 •     foto’s
 •     werken van beeldende kunst
 •     producten van industriële of ambachtelijke vormgeving
 •     sieraden
 •     websites
 •     software
 •     videogames
 •     apps

Een idee is niet beschermd door het auteursrecht.

Heb je een schitterend idee dan kan je dat het best beschermen door een registratie in het i-depot.

Wat regelt deze ingebrekestelling op inbreuk auteursrechten?

Als auteur heb je een aantal rechten waaronder het reproductierecht.  Enkel de auteur mag zijn/haar auteursrechtelijk beschermd werk kopiëren.  Wil iemand anders gebruik maken van je werk dan deze hiervoor voorafgaande toestemming nodig hebben.  Zonder toestemming kopiëren maakt een inbreuk op het auteursrecht.  Als auteur kan je eisen dat de inbreuk onmiddellijk beëindigd wordt door een ingebrekestelling.

In de ingebrekestelling bepaal je onder meer uit:

 •     om welk beschermd werk het gaat
 •     welke inbreuk werd begaan
 •     waar je deze hebt vastgesteld
 •     voeg je eventueel foto’s of ander bewijsmateriaal toe
 •     vraag je al dan niet om een schadevergoeding
 •     bepaal je dat je je eisen te allen tijde kan wijzigen

Waarom heb je deze ingebrekestelling nodig?

In een digitale omgeving is het heel gemakkelijk om iemands beschermd werk gewoon te gebruiken.  Het kan gaan om teksten, blogs, beelden of zelfs social media posts.

Van zodra je als auteur vaststelt dat iemand je werk gebruik, kan je hier best onmiddellijk op reageren en verzoeken de inbreuk te stoppen door het sturen van een ingebrekestelling.

Een ingebrekestelling is meestal de eerste stap voor verdere juridische acties.

Een ingebrekestelling moet juridisch aan een aantal voorwaarden voldoen, wil deze rechtsgeldig zijn.  Een ingebrekestelling die hieraan niet voldoet kan later verworpen worden.

Hoe kan je deze ingebrekestelling personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 15′.

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Ingebrekestelling inbreuk op auteursrechten, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk