Herroepingsrecht – uitzonderingen

Consumenten hebben in sommige gevallen geen recht om af te zien van aankopen via je website.

 47,00

Consumenten hebben in sommige gevallen geen recht om af te zien van aankopen via je website. Daarom biedt Easylegal een voorbeeld document “Uitzonderingen op het herroepingsrecht online verkoop ” aan, klaar voor download en eigen gebruik.

Voor wie zijn deze uitzonderingen op het herroepingsrecht?

Bij online verkoop heeft de klant recht op een bedenktijd van minstens 14 dagen.

Bij online verkoop kan het gebeuren dat de klant om één of andere reden zijn aankoop betreurt.

Is die klant een consument dan heeft hij/zij in principe recht op een bedenktijd. De klant heeft het recht om gedurende een termijn van 14 kalenderdagen af te zien van de aankoop zonder de reden hiervoor te moeten motiveren.

Toch zijn hierop een aantal uitzonderingen:

 •     Uitvoeren van dienst vóór einde herroepingstermijn
 •     Prijs is afhankelijk van een financiële markt
 •     Op maat gemaakte goederen
 •     Bederfbare goederen
 •     Om hygiënische redenen verzegelde goederen
 •     Vermengde goederen
 •     Levering van alcoholische dranken met schommelende marktwaarde
 •     Dringende onderhoud- of herstellingswerken ter plaatse
 •     Verkoop van kranten en tijdschriften, magazines
 •     Online weddenschappen of loterijbriefjes
 •     Ontzegelde online producten
 •     Downloaden van digitale inhoud
 •     Aankopen tijdens een online veiling
 •     Reservaties

Biedt je diensten en/of producten aan die onder één van deze categorieën vallen, gebruik je de passende tekst. In alle andere gevallen zal je klant/consument een herroepingsrecht hebben waarvoor je de template “herroepingsrecht online producten“ gebruikt.

Wat regelen deze uitzonderingen op het herroepingsrecht?

Voor elk van de 14 uitzonderingen is een passende voorbeeldtekst voorzien welke je op het ogenblik dat je wettelijk verplicht bent je klant te wijzen op het herroepingsrecht kan tonen. Best plaats je de tekst ook in de footer waardoor deze te allen tijde te raadplegen is.

Heeft de consument wel de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen, wijs hem steeds op de omstandigheden waarin hij dit recht kan verliezen.

Waarom zijn deze uitzonderingen nodig?

Je moet een onderscheid maken tussen het feit dat het herroepingsrecht verschillende uitzonderingen kent waar het herroepingsrecht komt te vervallen en de informatieplicht die op het herroepingsrecht rust.

Ook al valt uw levering onder een uitzondering, wijs de consument op het bestaan van het herroepingsrecht maar maak meteen duidelijk waarom de aankoop van de klant onder een uitzondering valt

Hoe het voorbeeld document personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 10′.

Blijven de uitzonderingen op het herroepingsrecht up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Herroepingsrecht – uitzonderingen, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk