Herroepingsrecht online verkoop producten

Consumenten hebben in de meeste gevallen recht om af te zien van aankopen via je website.

 57,00

Consumenten hebben in de meeste gevallen recht om af te zien van aankopen via je website. Daarom biedt Easylegal een voorbeeld document “Herroepingsrecht online verkoop producten” aan, klaar voor download en eigen gebruik.

Voor wie is dit document herroepingsrecht?

Wanneer je via een webshop producten verkoopt dan gebruik je dit document, tenzij je producten verkoopt die onder één van de 14 uitzonderingen vallen waarvoor geen herroepingsrecht van toepassing is. In dat geval gebruik je de template “herroepingsrecht – uitzonderingen”.

Ook online dienstverlening, zoals bv. SaaS-licenties zijn onderworpen aan het herroepingsrecht tenzij de consument tijdens het bestelproces er uitdrukkelijk afstand van doet. Dat is bv. het geval wanneer de klant onmiddellijk gebruik maakt van de online dienst. Lever je online diensten, gebruik dan beter de template “herroepingsrecht – uitzonderingen” waarin de afstand van het herroepingsrecht duidelijk opgenomen is.

Wat regelt dit document herroepingsrecht?

Bij verkoop op afstand kan het gebeuren dat je klant om een of andere reden zijn aankoop betreurt. Is je klant een consument, dan verschaft de wet hem in principe het recht om binnen een termijn van ten minste 14 kalenderdagen af te zien van de overeenkomst. De consument hoeft geen reden op te geven waarom hij afziet van de overeenkomst.

Als webshop eigenaar heb je de verplichting om enerzijds je klant in te lichten over diens herroepingsrecht en anderzijds een formulier aan te reiken waarmee de aankoop geannuleerd kan worden.

Met dit voorbeeld document stel je je klant op een wettelijke manier in kennis van diens herroepingsrecht. Best dat je dit formulier in de footer van je website plaatst zodat het vanop elke pagina te bereiken is. Maar ook tijdens het bestelproces ben je voorafgaand de verkoop verplicht je klant op het herroepingsrecht te wijzen. Ook hiervoor kan je dit formulier gebruiken.

Waarom is een document herroepingsrecht nodig?

Je bent wettelijk verplicht je klant te wijzen op diens herroepingsrecht en een formulier ter beschikking te stellen.

    “Niet voldoen aan deze verplichting heeft tot gevolg dat de consument een herroepingsrecht verkrijgt van 12 maanden!”

Hoe het document personaliseren?

  •     Je download de Word-template
  •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
  •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 15′.

Blijft het document herroepingsrecht online verkoop producten up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Herroepingsrecht online verkoop producten, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk