Handelshuurovereenkomst pop-up store

Je bent van plan om handelsruimte te huren in het Vlaams Gewest, maar je bent nog maar net begonnen met je activiteit en je wil je niet onmiddellijk verbinden tot een “klassieke” handelshuurovereenkomst voor een periode van 9 jaar?

 77,00

Handelshuurovereenkomst pop-up store, wanneer gebruiken?

Je bent van plan om handelsruimte te huren in het Vlaams Gewest, maar je bent nog maar net begonnen met je activiteit en je wil je niet onmiddellijk verbinden tot een “klassieke” handelshuurovereenkomst voor een periode van 9 jaar?

Je bent eigenaar en wilt je handelspand voor een periode minder dan één jaar ter beschikking stellen van een bedrijf?

Met een handelshuur overeenkomst van korte duur of de zogenaamde handelshuur voor pop-up store kan je dit regelen.

De template van deze overeenkomst kan zowel door de huurder als verhuurder gebruikt worden.  Is er sprake van een huur langer dan 1 jaar gebruik dan de template handelshuurovereenkomst.  De huur van een kantoor waar er geen rechtstreeks contact is met klanten regel je met een kantoorhuur overeenkomst.

Wat regelt een Handelshuurovereenkomst Pop-up store?

Naast de algemene bepalingen, zoals de gegevens van partijen, bevoegdheid en geschillen clausules, aansprakelijkheid en overmacht, worden in deze overeenkomst volgende afspraken gemaakt:

 •     De huurprijs
 •     Kostenbepaling
 •     Duur van de overeenkomst
 •     Een clausule over verzekeringen en aansprakelijkheden
 •     Aanpassingen aan het gehuurde goed
 •     Gebruik van de ruimtes
 •     Omschrijving van de handelsactiviteit
 •     Of onderverhuur toegelaten is
 •     Welke belastingen en taksen inbegrepen zijn en welke niet

Waarom heb je deze handelshuurovereenkomst nodig?

Het is niet altijd eenvoudig om een goedgelegen handelspand een nieuwe zaak op te starten.  Je weet niet of je wel klanten zal maken en of het wel de juiste locatie is voor je handelsactiviteit.

Daarom is het handig om eerst een tijdje de markt te verkennen vooraleer je je voor langer dan een jaar (meestal 9 jaar) bindt met een klassieke handelshuurovereenkomst.

Deze overeenkomst voorziet dat je na afloop van de termijn niet verder hoeft te huren maar anderzijds is wel de mogelijkheid voorzien om ze om te zetten naar een klassieke handelshuur.

De duur van een pop-up store huurovereenkomst is slechts mogelijk voor maximaal één jaar en de prijs voor verbouwing is begrenst tot het equivalent van één jaar huur.  Tevens is de overeenkomst van bepaalde duur wat opzeg door partijen bemoeilijkt, tenzij er afwijkende afspraken in de overeenkomst vermeld zijn.

Hoe kan je deze overeenkomst personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 30′.

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Handelshuurovereenkomst pop-up store, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk