Geheimhoudingsovereenkomst NDA

Om het concurrentievoordeel van uw organisatie te behouden, gebruik je een geheimhoudingsovereenkomst (ook wel NDA/non-disclosure agreement genoemd) om je vertrouwelijke informatie te beschermen.

 77,00

Geheimhoudingsovereenkomst, voor wie is dit bestemd?

Om het concurrentievoordeel van uw organisatie te behouden, gebruik je een geheimhoudingsovereenkomst (ook wel NDA/non-disclosure agreement genoemd) om je vertrouwelijke informatie te beschermen.

Vertrouwelijke informatie kunnen omvatten:

 •     bedrijfsresultaten
 •     technische gegevens
 •     klantenlijsten
 •     bedrijfsgeheimen
 •     auteursrechten
 •     uitvindingen
 •     handelsgeheimen
 •     ander intellectueel eigendom

Denk hierbij heel ruim.  Elke vorm van informatie die je binnen je onderneming wil houden en enkel toegang tot wil verlenen na schriftelijke belofte deze geheim te houden.

Deze geheimhoudingsovereenkomst is tweezijdig.  Beide partijen beloven geheimhouding.  Is slechts één partij gehouden tot geheimhouding, gebruik dan de template éénzijdige geheimhoudingsplicht.  Is een werknemer gehouden tot geheimhouding, laat deze dan een addendum van geheimhouding bij de arbeidsovereenkomst ondertekenen.

Wat regelt een geheimhoudingsovereenkomst?

Naast de algemene bepalingen, zoals de gegevens van partijen, bevoegdheid en geschillen clausules, aansprakelijkheid en overmacht, worden in deze overeenkomst volgende afspraken gemaakt:

 •     de inhoud van de geheimhoudingsplicht
 •     de omvang van de geheimhoudingsplicht
 •     het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie gedeeld wordt
 •     de duur van de geheimhoudingsplicht
 •     een boetebeding
 •     wat u kan doen tegen een overtreding van de geheimhoudingsplicht

Waarom heb je deze overeenkomst nodig?

Een geheimhoudingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij 2 of meer partijen overeenkomen bepaalde vertrouwelijke informatie geheim te houden en niet met anderen te delen. Naast het niet vrijgeven van de informatie zonder toestemming, stemt de ontvanger er ook mee in om de informatie niet te kopiëren, aan te passen of te gebruiken op een manier die niet door de houder van de vertrouwelijke informatie is goedgekeurd.

Met een ondertekende geheimhoudingsverklaring kan je als ondernemer veel problemen voorkomen. Zonder een NDA kunnen je handelsgeheimen en gevoelige informatie openbaar worden gemaakt of op een andere wijze worden gebruikt door werknemers, verkopers, klanten of iemand anders waarmee je de informatie deelt.

Regel uw geheimhoudingsovereenkomst voordat u gevoelige informatie deelt, zodat alle partijen begrijpen wat hun rechten en plichten zijn op het moment dat een samenwerking van start gaat.

Hoe kan je deze overeenkomst personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 30′.

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Geheimhoudingsovereenkomst NDA, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk