Gebruiksvoorwaarden online programma’s

Met Gebruiksvoorwaarden van online programma’s legt u precies uit wat de rechten en plichten van de gebruikers – uw klanten – zijn. U voorkomt zo nodeloze discussies bij verkeerd gebruik van uw online diensten.

 97,00

Gebruiksvoorwaarden online programma’s, voor wie zijn ze bestemd?

Met Gebruiksvoorwaarden van online programma’s legt u precies uit wat de rechten en plichten van de gebruikers – uw klanten – zijn.

U voorkomt zo nodeloze discussies bij verkeerd gebruik van uw online diensten.

Gebruik deze template naast de algemene voorwaarden die je klanten ook aanvaarden deze gebruiksvoorwaarden online programma’s om nogmaals de rechten en plichten van gebruikers duidelijk te maken.

Breng bij voorkeur op je platform een knop aan waar deze gemakkelijk te lezen zijn.

Wat regelt deze gebruiksvoorwaarden voor online programma’s?

De gebruiksvoorwaarden zijn slechts tegensprekelijk en ten aanzien van de gebruikers afdwingbaar wanneer deze door hen uitdrukkelijk aanvaard zijn. Hieronder staan de bepalingen die in de gebruiksvoorwaarden voor online programma’s aan bod kunnen komen.

 •     Omschrijving van de gebruikslicentie
 •     Voorbehoud intellectuele eigendomsrechten
 •     Gebruik van de inbreng van klanten op uw website
 •     Verzoek tot gebruik van de inhoud
 •     Disclaimers
 •     Verantwoordelijkheden
 •     Minimumleeftijd voor het gebruik van de programma’s
 •     Overzicht van de beschikbare opleidingen
 •     Privé of ook professioneel gebruik
 •     Aanwezigheid van een social media community

Waarom heb je deze voorwaarden nodig?

Je hebt veel tijd en geld in de ontwikkeling van je online programma(s) gestoken en wil de content, de look-and-feel maximaal beschermen.

De eerste bescherming gebeurde wanneer de gebruiker je algemene voorwaarden aanvaardde.  Dit is in principe al voldoende.

Het kan geen kwaad om bv. telkens de gebruiker inlogt hem/haar eraan te herinneren dat aan het gebruik rechten en plichten verbonden zijn.

Wil je de gebruiksvoorwaarden ook effectief kunnen afdwingen ingeval van misbruik, zal je deze een eerste keer moeten laten aanvaarden.  Dat kan via een opt-in bij de eerste keer dat je klant inlogt.

Hoe kan je dit voorbeeld document personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 45′.

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Gebruiksvoorwaarden online programma’s, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk