GDPR Addendum bij een arbeidsovereenkomst

Met een addendum bij een arbeidsovereenkomst kan u gebruik maken van een standaarddocument aangaande persoonsgegevens van werknemers welk u door uw werknemer laat ondertekenen.

 47,00

GDPR addendum arbeidscontract, voor wie is dit bestemd?

Met een addendum bij een arbeidsovereenkomst kan u gebruik maken van een standaarddocument aangaande persoonsgegevens van werknemers welk u door uw werknemer laat ondertekenen.

Dit kan zowel bij een bestaande arbeidsovereenkomst als bij een nieuwe toegevoegd worden.

“Deze verplichting van de werkgever is niet nieuw maar is sedert de inwerkingtreding van de GDPR/AVG strikter geworden”

Deze template kan je gebruiken als bijlage bij elke arbeidsovereenkomst.

Wat regelt een GDPR Addendum arbeidscontract?

Naast de algemene bepalingen, zoals de gegevens van partijen en verwijzing naar het bestaande arbeidscontract, wordt in dit addendum het volgende geregeld:

  •     Opsomming van categorieën persoonsgegevens
  •     Doeleinden en verwerkingsgronden
  •     Verwerkingsgronden
  •     Toegang tot de gegevens
  •     De rechten van het personeel
  •     Bewaartermijnen
  •     Genomen beveiligingen

Waarom heb je deze GDPR Addendum nodig?

Elke onderneming verwerkt persoonsgegevens van zijn personeelsleden.

Als onderneming ben je wettelijk verplicht aan je werknemers mee te delen welke gegevens je verwerkt, voor welke doeleinden op welke rechtsgrond dit gebeurt.  Daarnaast moeten zij ook weten wie allemaal toegang heeft tot welke gegevens, hoe de gegevens beveiligd zijn en hoe collega’s men hun persoonsgegevens moeten omgaan.

Tevens geeft het een overzicht van andere wettelijke bepalingen zoals bv. het meedelen van de rechten die uw werknemers inzake de bescherming van persoonsgegevens hebben en waar ze terecht kunnen met eventuele klachten.

“Deze verplichting van de werkgever is niet nieuw maar is sedert de inwerkingtreding van de GDPR/AVG strikter geworden”

Hoe kan dit voorbeeld document personaliseren?

  •     Je download de Word-template
  •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
  •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 45′.

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je GDPR Addendum bij een arbeidsovereenkomst, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk