Freelance overeenkomst

Deze freelance overeenkomst kan is geschikt voor elke freelancer of opdrachtgever, voor zowel intellectuele als fysieke werken.  Voor opdrachten van lange duur of voor een welbepaalde (korte) taak.

 77,00

Freelance overeenkomst, voor wie is het bestemd?

Freelance is in vele sectoren gangbaar.  Zij kan van lange duur zijn of juist beperkt tot één enkele opdracht.  In alle gevallen onderscheidt de overeenkomst zich van een arbeidsrelatie vermits de freelancer onafhankelijk van diens opdrachtgever blijft.

Deze freelance overeenkomst kan is geschikt voor elke freelancer of opdrachtgever, voor zowel intellectuele als fysieke werken.  Voor opdrachten van lange duur of voor een welbepaalde (korte) taak.

Let wel! Werkt u als freelancer lange tijd voor slechts één opdrachtgever én regelt uw opdrachtgever bv. uw werkuren en de opdrachten die u mag uitvoeren dan zou u als schijnzelfstandige kunnen aanzien worden.  Schijnzelfstandigheid leidt meestal tot een herziening van sociale bijdragen en bijbehorende boetes.

Wat regelt een Freelance overeenkomst?

Naast de algemene bepalingen, zoals de gegevens van partijen, bevoegdheid en geschillen clausules, aansprakelijkheid en overmacht, worden in deze overeenkomst volgende afspraken gemaakt:

 •     Verplichtingen van opdrachtgever en freelancer
 •     Een kostenvergoeding
 •     Een niet-concurrentieclausule
 •     Toepasselijk recht en geschillenregeling
 •     Portfoliogebruik
 •     Een correcte en in detail uitgewerkte omschrijving van uw opdracht
 •     Wanneer u beschikbaar bent en eventuele vakantieperiodes
 •     Of er al dan niet beroep op onderaannemers moet gedaan worden
 •     Aan wie de intellectuele eigendom toekomt van de creaties van de freelancer
 •     Of er een bepaling moet opgenomen worden dat partijen van elkaar tijdens en gedurende een termijn na de overeenkomst van elkaar personeel mogen aantrekken

Waarom heb je een Freelance overeenkomst nodig?

Iedereen heeft er baat bij dat een opdracht in de beste omstandigheden uitgevoerd wordt.  Daarom is het aangewezen om voorafgaandelijk een aantal afspraken te maken.

Gaandeweg de uitvoering van de opdracht kunnen er problemen ontstaan waardoor de verstandhouding minder vlot verloopt.  Wanneer je niet kan terugvallen op een uitgebreide en geschreven overeenkomst, zal elk van de partijen zijn interpretatie van de gemaakte afspraken als waarheid zien.

    “Een overeenkomst biedt je zekerheid waardoor je je meer op de essentie kan richten.”

Met een stevige overeenkomst die alle aspecten van de opdracht en de rechten en plichten van partijen uitvoerig beschrijven kom je meer professioneel over.

Hoe kan je de template personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 1H.

Blijft voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Freelance overeenkomst, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk