Factuur betwisten

Een betwisting van een factuur stuur je wanneer de factuur niet overeenstemt met datgene wat afgesproken werd.

 27,00

Betwisten van een factuur met een protestbrief

Een factuur is minstens een bevestiging van een schuld.

Een betwisting van een factuur stuur je wanneer de factuur niet overeenstemt met datgene wat afgesproken werd.

Zo laat je bijvoorbeeld weten:

 •     Dat het factuurbedrag niet in overeenstemming is met de afspraken
 •     Dat een factuur wordt gestuurd terwijl de tegenpartij zijn contractuele verplichtingen niet heeft nagekomen
 •     De factuur ten onrechte naar jou en niet naar uw vennootschap werd gestuurd – verkeerde bestemmeling
 •     De goederen en/of diensten waarop de factuur betrekking heeft niet in overeenstemming zijn met de afspraken

Wat regelt de protestbrief?

De uiteindelijke inhoud van het protest is sterk afhankelijk van waartegen u gaat protesteren.  Zo staat in al onze protestbrieven onder andere:

 •     Gegevens van beide partijen
 •     Keuze uit verschillende manieren van kennisgeving
 •     Alle verplichte vermeldingen
 •     Verschillende mogelijke vervolgstappen
 •     Tegen welke factuur of delen van een factuur je protesteert
 •     Waarom je protesteert
 •     Welke bewijsstukken je kan toevoegen
 •     Of ook algemene voorwaarden geprotesteerd worden
 •     Vervolgstappen bij afwezigheid van reactie

Waarom heb je deze protestbrief nodig?

Een factuur is minstens de bevestiging van een schuld.

Wanneer je niet akkoord bent met de inhoud van een factuur of de inhoud stemt niet overeen met dat wat afgesproken werd, dient je je contractspartij hiervan onmiddellijk officieel op de hoogte te brengen.

Dit doe je met een aangetekende protestbrief.

Een protestbrief moet gemotiveerd zijn en aan bepaalde formaliteiten voldoen wil deze nadien in gerechtelijke procedures gebruikt kunnen worden. Ontbreken van cruciale elementen kan zelfs de nietigheid van het protest tot gevolg hebben.

Hoe kan je deze protestbrief personaliseren?

Je download de Word-template

Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.

Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 15′.

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Factuur betwisten, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk