Data Protection Impact Assessment – DPIA

Een DPIA/GEB (Data Protection Impact Assessement/Gegevens-beschermings-effecten-beoordeling) is een proces dat ertoe strekt om risico’s te evalueren in verband met de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, die ontstaan of dreigen te ontstaan naar aanleiding van de verwerking van persoonsgegevens.

 117,00

Data Protection Impact Assessment, wat is het?

Een DPIA/GEB (Data Protection Impact Assessement/Gegevens-beschermings-effecten-beoordeling) is een proces dat ertoe strekt om risico’s te evalueren in verband met de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, die ontstaan of dreigen te ontstaan naar aanleiding van de verwerking van persoonsgegevens.

Een DPIA is verplicht wanneer een bepaalde verwerking waarschijnlijk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. De risico-beoordeling zal geval per geval moeten gebeuren en voorafgaandelijk aan de start van een bepaalde verwerking.

In alle geval is een DPIA verplicht in de volgende situaties:

 •     Systematische en uitgebreide beoordeling van persoonlijke aspecten van natuurlijke personen die is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profiling, en waarop besluiten worden gebaseerd die rechtsgevolgen voor de natuurlijke persoon met zich meebrengen
 •     Grootschalige verwerking van bijzondere categorie gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
 •     Stelselmatige en grootschalige monitoring van openbaar toegankelijke ruimten

Een aantal voorbeelden mag dit verduidelijken:

 •     Evaluatie of score toekenning
 •     Geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolgen voor de betrokkene
 •     Stelselmatig monitoren
 •     Verwerken van gevoelige gegevens of gegevens van zeer persoonlijke aard
 •     Op grote schaal
 •     Matching of samenvoegen van datasets
 •     Persoonsgegevens van kwetsbare personen
 •     Innovatief gebruik/nieuwe technologische toepassing voor het verwerken van persoonsgegevens
 •     Betrokkenen kunnen rechten moeilijk uitoefenen

Wat regelt een Data Protection Impact Assessment?

Een goed uitgevoerde DPIA zorgt ervoor dat je een beter inzicht krijgt op:

 •     de impact van het beoogde project op de privacy van de betrokkenen
 •      de risico’s voor de betrokkenen en voor de organisatie
 •     of er geen andere aanpak is die minder gevolgen heeft voor de privacy ook mogelijk, gegeven de doelstellingen van het project?
 •     mogelijkheden om van bij aanvang van het project gerichte en dus minder kostbare tijd en middelen te verliezen
 •     de verwerking

Waarom is dit nodig?

Privacybescherming staat in toenemende mate in de belangstelling. Voor een groeiend  aantal bedrijven is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens een onderwerp waarmee zij zich in positieve zin willen onderscheiden van concurrerende bedrijven.

Je kan privacybescherming als ‘unique selling point’. In het belang van de klant, maar ook in het belang van een goede en integere dienstverlening zien. De uitvoering van een Privacy Impact Assessment zou een vanzelfsprekende maatregel moeten zijn bij de bouw van systemen en het aanleggen van databestanden.

Hiernaast kan je het uitvoeren van een DPIA zien als:

 •     een onderdeel van je verantwoordingsplicht
 •     onderdeel van je privacy strategie en kwaliteitssysteem van je organisatie, wat leidt tot een groter vertrouwen bij klanten

Privacy wordt zo een strategisch wapen in uw onderneming.

“Een DPIA blijft een handig instrument om de omgang met persoonsgegevens binnen je onderneming in kaart te brengen, ook al val je niet onder de verplichtingen.”

Hoe kan je dit voorbeeld personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren is afhankelijk van de complexiteit van het project.

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Data Protection Impact Assessment – DPIA, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk