Copywriting overeenkomst

Een vlotte pen is niet iedereen gegeven.  Als onderneming moet er voor vele communicatiemethoden geschreven worden met elk hun geëigende aanpak.  Denk hierbij aan een blogpost op je website, een social media post, een persbericht of een brochure.  Daarom doen we beroep op een copywriter.

 77,00

Copywriting overeenkomst, voor wie bestemd?

Een vlotte pen is niet iedereen gegeven.  Als onderneming moet er voor vele communicatiemethoden geschreven worden met elk hun geëigende aanpak.  Denk hierbij aan een blogpost op je website, een social media post, een persbericht of een brochure.  Daarom doen we beroep op een copywriter.

Je kan deze overeenkomst gebruiken wanneer:

 •     je als onderneming beroep doet op een copywriter
 •     je copywriter bent en schrijft voor ondernemingen

Ongeacht of de content offline of online zal gebruikt worden.

Wat regelt een copywriting overeenkomst?

Naast de algemene bepalingen, zoals de gegevens van partijen, bevoegdheid en geschillen clausules, aansprakelijkheid en overmacht, worden in deze overeenkomst volgende afspraken gemaakt:

 •     Een omschrijving van de opdracht
 •     Het aantal voorziene bewerkingen
 •     Clausule voor meerprijs
 •     Prijsafspraken
 •     Intellectuele eigendomsrechten
 •     Aansprakelijkheden
 •     Niet overdraagbaarheid

Waarom heb je een copywriting overeenkomst nodig?

Je onderneming heeft door de jaren een eigen communicatiestijl aangenomen welke door je klanten onmiddellijk herkent wordt.  Je wil dat ook zo behouden.

Maar wellicht kan alles nog wat vlotter geschreven worden dan momenteel het geval is en overweeg je beroep te doen op een copywriter.  Belangrijk is dat deze in jouw stijl communiceert. Het is dus belangrijk dat je een aantal herzieningsrondes inlast tot wanneer de copywriter jouw stijl aanvoelt en je tevreden bent.  Uiteraard moet het aantal herzieningen voor alle partijen realistisch en economisch rendabel blijven.

Elke auteur, dus ook een copywriter, verwerft auteursrechten op zijn/haar werken.  Wil je op termijn wijzigingen aanbrengen aan de content dan heb je hiervoor toestemming nodig behalve wanneer de copywriter afstand deed van zijn/haar auteursrechten.  Verkrijg je die toestemming niet maar enkel een gebruikslicentie dan mag je nooit geen aanpassingen doen aan het auteursrechtelijk beschermde werk.

“Je doet er dus best aan om voorafgaand duidelijke afspraken in een rechtsgeldige overeenkomst op te nemen.”

Hoe dit voorbeeld overeenkomst personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 45′.

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Copywriting overeenkomst, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk