Cookieverklaring

Cookies plaatsen kan in vele gevallen niet zonder akkoord van bezoekers van je website.

 22,31

Cookies plaatsen kan in vele gevallen niet zonder akkoord van bezoekers van je website. Daarom biedt Easylegal een voorbeeld cookieverklaring aan klaar voor download en eigen gebruik.

Voor wie is deze cookieverklaring?

Sedert de invoering van de GDPR/AVG is het website-eigenaars verboden om cookies in de browser van websitebezoekers te plaatsen zonder hiervoor voorafgaande toestemming te hebben verkregen.

Hierop is één uitzondering met name voor strikt noodzakelijke cookies. Het loutere feit dat je geen toestemming nodig hebt voor dergelijke cookies, betekent niet dat je bezoekers over het gebruik ervan niet moet informeren en verduidelijken wat je met de persoonsgegevens die je via deze cookies verkrijgt allemaal doet.

Gebruik deze template wanneer je strikt noodzakelijke cookies gebruikt op je website waarvoor enkel een informatieplicht geldt.

    “Verwar echter het verkrijgen van toestemming niet met een cookieverklaring!”

Toestemming kan je enkel via geavanceerde Cookiesoftware verkrijgen. Het is trouwens ook verplicht dat bezoekers hun gegeven toestemming even gemakkelijk kunnen wijzigen/intrekken als dat ze deze gegeven hebben.

Wat regelt deze cookieverklaring?

De uiteindelijke inhoud van de tekst is sterkt afhankelijk van de soorten cookies je via je website plaatst. Zo zal elke cookieverklaring volgende gegevens bevatten:

  •     Welke cookies geplaatst worden
  •     Hoe lang de cookies bewaard worden
  •     Welke gegevens verzamelt worden
  •     De doeleinden van de verwerking
  •     Welke rechten bezoekers hebben
  •     Waar en hoe bezoekers een klacht wegens misbruik kunnen indienen
  • Waarom is een cookieverklaring nodig?

Als website-eigenaar heb je een informatieplicht aangaande de verwerking van persoonsgegevens, zoals bv. een IP adres of geografische gegevens van bezoekers.

Je moet op een transparante, duidelijke en toegankelijke manier kenbaar maken welke persoonsgegevens je via cookies verwerkt, waarvoor je deze gegevens gebruikt, hoe lang je deze bewaart en met wie je ze eventueel deelt.

Dit alles schrijf je duidelijk neer in een cookieverklaring.

LET OP! Een cookieverklaring is een dynamisch document dat bij elk gewijzigd gebruik van cookies aangepast moet worden!

Daarom is het aangewezen dit te automatiseren door gebruik te maken van Cookiesoftware.

Net zoals een privacyverklaring is een cookieverklaring een verplicht document dat je via elke pagina van je website toegankelijk maakt voor bezoekers. Ontbreken van dit document kan aanleiding geven tot boetes die tot enkele miljoenen Euro’s kunnen oplopen.

Hoe het document personaliseren?

  •     Je download de Word-template
  •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
  •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 1H.

Blijft het document cookieverklaring up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Administratie

Voorbeeld documenten en overeenkomsten zoals algemene voorwaarden en andere akkoorden

Businessplan

Opstellen van businessplan, oprichting van een VOF, of andere vennootschap gerelateerde documenten.

Financieel & boekhouden

Voorbeeld overeenkomsten en documenten met betrekking tot transacties of gebruik materialen

Human resources

Voorbeeld overeenkomsten voor personeel, privacy, studenten of andere vormen van human resource benodigdheden.

Sales & marketing

Voorbeeld overeenkomsten en documenten voor verkoop & marketing doeleinden. 

Zaak starten

Alle documenten of overeenkomsten voor het starten van een zaak. 

E-commerce

Voorbeeld documenten en overeenkomsten voor het runnen van een e-commerce business.

Productie

Voorbeeld overeenkomsten voor operationele en productieve aangelegenheden.

Overeenkomsten

Voorbeeld overeenkomsten voor verschillende sectoren en type overeenkomsten

Zorgeloos al jouw juridische documenten op orde

Download je Cookieverklaring, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk