Clean Office beleid

Een clean office beleid draagt bij tot betere arbeidsprestaties en beschermt tevens je bedrijf, klanten en je reputatie.

 37,00

Voor wie is dit clean office beleid?

Een clean office beleid draagt bij tot betere arbeidsprestaties en beschermt tevens je bedrijf, klanten en je reputatie.

Dit clean office beleid zet je in wanneer:

 •     je werknemers wil wijzen op hoe om te gaan met gevoelige gegevens
 •     je de kans op fraude en datalekken wil vermijden, minstens verminderen
 •     je wil dat je werknemers productiever worden
 •     je een efficiënter werkproces voorop stelt
 •     je onderneming meer vertrouwen wil laten uitstralen

Verwerkt je onderneming veel (gevoelige) persoonsgegevens dan is een clean office beleid misschien onvoldoende en kan je beter een intern privacybeleid opstellen.

Wat regelt het Clean office beleid?

Meestal wordt dit clean office beleid gevoegd bij de arbeidsovereenkomst.  Naast de bepalingen in deze overeenkomt, regelt een clean office beleid het volgende:

 •     De doelstellingen
 •     Handhavingsmodaliteiten
 •     Wie verantwoordelijk voor de opvolging is
 •     Wat te doen ingeval van verlies van documenten
 •     Welke ruimtes in het bedrijf speciale veiligheidsvoorschriften vereisen
 •     Waar allemaal persoonsgegevens verwerkt worden
 •     Welke sancties er opgelegd kunnen worden ingeval van niet-naleving

Waarom heb je een clean office beleid nodig?

Een clean office beleid beschermt je bedrijf, je klanten en reputatie.  Bij vrijwel elk bedrijfsproject komt er een mate van gevoelige informatie vrij.  En elke werknemer krijgt wel eens documenten in handen met vertrouwelijke informatie.  Dat betekent dat iedereen in jouw organisatie moet weten hoe met deze vertrouwelijke informatie om te gaan en te voorkomen dat buitenstaanders of kwaadwilligen uw informatie in handen krijgen.

“Met een clean desk beleid verminder je de kans op fraude of datalekken.“

Anderzijds zorgt een clean office beleid voor productieve werknemers, een efficiënter werkproces en betrouwbaarheid naar je klanten.

Als elk bureau of werkplek schoon is en je nergens losliggende papieren of andere ‘rommel’ tegenkomt, oogt je bedrijf professioneler, praktischer en efficiënter.

Werknemers functioneren beter in een goed georganiseerde omgeving en bezoekers krijgen een positievere indruk van je bedrijf.

Hoe dit voorbeeld document personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 45′.

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Clean Office beleid, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk