Bruikleenovereenkomst kantoor in privé eigendom

Je gebruikt deze overeenkomst wanneer je ruimtes in je privé woning als kantoor ter beschikking stelt van je vennootschap.

 47,00

Bruikleenovereenkomst kantoor, wanneer te gebruiken?

Je gebruikt deze overeenkomst wanneer je ruimtes in je privé woning als kantoor ter beschikking stelt van je vennootschap.

Indien je een bedrijfswagen ter beschikking stelt, gebruik je de template Bruikleenovereenkomst bedrijfswagen.  Stel je als onderneming digitale apparaten ter beschikking van je personeel, gebruik dan de template Bruikleenovereenkomst digitale apparatuur.

Wat regelt de bruikleenovereenkomst kantoor?

Naast de algemene bepalingen, zoals de gegevens van partijen, bevoegdheid en geschillen clausules, aansprakelijkheid en overmacht, worden in deze overeenkomst volgende afspraken gemaakt:

 •     ​Bestemming van het geleende
 •     Duur van de overeenkomst
 •     Staat van onderhoud
 •     Verbruikersvergoeding
 •     Belastingen en andere heffingen
 •     Gebruiksvoorschriften
 •     Verplichtingen van de bruiklener en bruikleengever met betrekking tot onderhoud en herstel
 •     Wijzigingen aan het geleende
 •     Eigen gebruik
 •     Huisdieren
 •     Aansprakelijkheid
 •     Toegang tot het geleende
 •     Vergunningen

Waarom heb je deze overeenkomst nodig?

Veel kleine vennootschappen hebben geen eigen kantoor op een andere locatie maar gebruiken een vrije ruimte in de privé woning van de zaakvoerder.  Er is geen sprake van verhuur van deze ruimte maar enkel een gebruik.  In principe is dergelijk gebruik geen probleem.

Een probleem kan ontstaan wanneer de vennootschap in woelig vaarwater komt en te maken krijgt met schuldvorderingen of bij juridische geschillen waar bewarend beslag op goederen wordt gelegd (ongeacht of de vennootschap aansprakelijk is).  Wanneer er geen afscheiding is tussen wat privé en wat gebruikt wordt door de vennootschap, wordt er vanuit gegaan dat de volledige inboedel aan de vennootschap toebehoort, zelfs de louter privé goederen.  Het is dan aan jou om te bewijzen dat al deze goederen GEEN eigendom van de vennootschap zijn.  Wat een zeer zware bewijslast is.

Een bruikleenovereenkomst kantoor is een te weinig gebruikte overeenkomst maar is voor elke zaakvoerder een must om privé goederen te beschermen.  Een plan waarop de gebruikte delen aangeduid zijn, kan verduidelijking geven bij de overeenkomst en laat nog maar weinig interpretatie toe.

Hoe deze template personaliseren?

 •     Je download de word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 45′.

Blijft het template document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Bruikleenovereenkomst kantoor in privé eigendom, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk