Bruikleenovereenkomst digitale apparatuur

Je gebruikt deze overeenkomst wanneer je Laptop, GSM, Desktop, Tablet en gelijksoortige apparaten aan je personeel ter beschikking stelt.

 47,00

Bruikleenovereenkomst digitale apparatuur, wanneer gebruiken?

Je gebruikt deze overeenkomst wanneer je volgende of gelijksoortige apparaten aan je personeel ter beschikking stelt:

 •     Laptop
 •     GSM
 •     Desktop
 •     Tablet

Indien je een bedrijfswagen ter beschikking stelt, gebruik je de template Bruikleenovereenkomst bedrijfswagen.  Stel je een kantoor ter beschikking, dan gebruik je bij voorkeur de template Bruikleenovereenkomst kantoor.

Wat regelt de bruikleenovereenkomst?

Naast de algemene bepalingen, zoals de gegevens van partijen, bevoegdheid en geschillen clausules, aansprakelijkheid en overmacht, worden in deze overeenkomst volgende afspraken gemaakt:

 •     Verplichtingen van de werknemer en werkgever
 •     Omschrijving van het apparaat
 •     Duur van de overeenkomst
 •     Sancties bij misbruik
 •     Teruggaveregeling
 •     Aansprakelijkheid van de werknemer

Waarom heb je deze overeenkomst nodig?

Als bedrijf is het gebruikelijk dat je je personeel een bedrijfslaptop en GSM kan gebruiken gedurende de tewerkstellingstermijn.  Natuurlijk wil je dat je personeel hier op een bepaalde manier mee omgaat en vooral dat ze er zorg voor dragen.

Maar wat wanneer de toestellen gestolen of verloren zijn?  Wanneer moeten de toestellen terug bezorgd worden en welke sanctie bestaat wanneer je personeel zich daar niet aan houdt?  Al deze elementen en nog veel meer worden geregeld in deze overeenkomst.

Nog al te dikwijls worden deze apparaten gewoon gegeven, zonder enige vorm van overeenkomst. Deze overeenkomst is een overeenkomst die je als bijvoegsel bij een bestaande arbeidsovereenkomst kan gebruiken.

Hoe dit voorbeeld overeenkomst personaliseren?

 •     Je download de word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 45′.

Blijft dit voorbeeld overeenkomst op-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Bruikleenovereenkomst digitale apparatuur, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk