Bijzondere volmacht door privé persoon

Een algemene volmacht of machtiging is een schriftelijke verklaring waarmee u een vertrouwenspersoon het recht geeft al uw zaken namens jou waar te nemen. Zo voorkomt u dat uw organisatie tijdelijk niet geen beslissingen kan nemen.

 47,00

Bijzondere volmacht privé persoon, voor wie bedoeld?

Een algemene volmacht of machtiging is een schriftelijke verklaring waarmee u een vertrouwenspersoon (de volmacht drager), meestal een familielid, het recht geeft al uw zaken namens jou (volmachtgever) waar te nemen.

Zo voorkomt u dat uw organisatie tijdelijk niet geen beslissingen kan nemen en dat een tijdelijke bewindvoerder via de rechtbank moet worden aangesteld.

Je kan deze volmacht inzetten ingeval van volgende handelingen in naam van de volmachtgever moeten worden gedaan:

 •     Financiële middelen beheren
 •     Aan- en verkopen verrichten
 •     Gerechtelijke procedures starten
 •     Zakelijke belangen behartigen

Wat regelt een Bijzondere volmacht privé persoon?

De uiteindelijke inhoud van een bijzondere volmacht is sterkt afhankelijk van wat u precies uit handen wil geven en wel bevoegdheid u uw vertrouwenspersoon wil geven.   Zo staat in al onze bijzondere volmachten onder andere:

 •     De naam van de volmachtdrager
 •     De toegelaten en uitgesloten handelingen
 •     Tijdstip van uitwerking
 •     Afleggen van rekening en verantwoording
 •     Volmachtdrager wordt automatisch bewindvoerder
 •     Aansprakelijkheid
 •     Volmachtdrager als wederpartij
 •     Vergoedingsregeling
 •     Mogelijkheid tot vervangende volmachtdrager

Waarom heb je dit nodig?

Een bijzondere volmacht of machtiging is een schriftelijke verklaring waarmee je een vertrouwenspersoon (de gevolmachtigde), het recht geeft al jouw zaken namens jou (volmachtgever) waar te nemen.

De gevolmachtigde mag dan niet alleen uw financiën en bezittingen beheren, maar ook namens jou aan- en verkopen doen, procedures starten en zelfs je zakelijke belangen behartigen (zoals stemmen in een algemene vergadering).

De vertrouwenspersoon mag namens jou handelen, maar is er niet toe verplicht. Je mag zelf altijd ook nog regelen wat je wilt. Het is overigens mogelijk bepaalde handelingen uit te sluiten.

“Daarom is het uitermate belangrijk dat je een heldere algemene volmacht opstelt, waarin duidelijk staat wat je vertrouwenspersoon wel en niet mag doen zodat deze niet ongestraft misbruik van jouw situatie kan maken.“

Hoe dit voorbeeld document personaliseren?

 • Je download de Word-template
 • Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 • Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het persosaliseren duur ongeveer 30′.

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Bijzondere volmacht door privé persoon, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk