Bijlage bij het arbeidsreglement betreffende het toezicht via geolocalisatie

Privacywetgeving verbiedt dat werknemers continu gemonitord worden via een GPS-systeem. Een bijlage bij het arbeidscontract maakt de werknemer duidelijk wanneer tracking mogelijk is

 47,00

Het gebruik van een GPS-systeem met geolocalisatie is aan strenge voorwaarden gebonden. Daarom biedt Easylegal een voorbeeld “bijlage bij het arbeidsreglement betreffende het toezicht via geolocalisatie” aan, klaar voor download en eigen gebruik.

 

Voor wie is deze bijlage bij het arbeidsreglement betreffende het toezicht via geolocalisatie?

Wanneer je een systeem opzet om toezicht te houden op de uitvoering van de aan je werknemers toevertrouwde taken, moet dit toezicht gericht plaatsvinden en gerechtvaardigd worden

Zo zal een permanente controle met systematische uitlezing van de door het geolocalisatiesysteem geregistreerde gegevens, in principe disproportioneel zijn. Toch zijn er bepaalde situaties waarin een regelmatiger controle gerechtvaardigd kan zijn als die rechtstreeks verband houdt met de aard van de door de werknemer uit te voeren taken of om het beheer van bedrijfsvoertuigverplaatsingen te optimaliseren (verkopers, buitendiensttechnici). Maar zelfs dan mogen voertuigen niet continu worden gevolgd.

Het systeem moet in ieder geval kunnen worden gedeactiveerd wanneer de werknemer het voertuig buiten de werktijden gebruikt.

Dit document kan door elke onderneming die toezicht op bedrijfsvoertuigen via geolocalisatie systemen houdt, gebruikt worden.

 

Wat regelt een bijlage bij het arbeidsreglement betreffende het toezicht via geolocalisatie?

Wanneer toezicht via geolocalisatie wordt ingevoerd met behulp van een gps-toestel dat geïnstalleerd werd in de dienstvoertuigen/bedrijfswagens, moet je de ondernemingsraad (of, bij gebrek hieraan, het comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij gebrek hieraan, de vakbondsafvaardiging of, bij gebrek hieraan) en de betreffende werknemers informatie verschaffen over alle aspecten van het toezicht via geolocalisatie:

 •     de rechtsgrond voor de gegevensverwerking. In het geval van geolocalisatie is het waarschijnlijk een gerechtvaardigd belang van de onderneming of van derden;
 •     wie gecontroleerd wordt;
 •     de mate waarin er gecontroleerd wordt;
 •     de doelen die door de controle worden nagestreefd;
 •     de aard van de misstanden die tot een controle kunnen leiden;
 •     de duur van de controle;
 •     de verwerkte gegevens;
 •     of de gegevens buiten de Europese Unie worden verzonden;
 •     wat de rechten van de werknemer zijn, zoals het recht de gegevens te raadplegen, het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, het recht de verwerking van de gegevens te beperken, …;
 •     de procedure die na de controle zal worden gevolgd.

Waarom is een bijlage bij het arbeidsreglement betreffende het toezicht via geolocalisatie nodig?

Als het werk buiten de werkplek van je onderneming wordt uitgevoerd, is het niet onlogisch dat je wil weten wat je werknemers uitrichten. Je kan daarom elektronisch toezicht doorvoeren, bv. door een geolocalisatiesysteem in de voertuigen van je werknemers te installeren. Hoewel er geen specifieke regelgeving op dit vlak bestaat, blijft je toch onderworpen aan een hele reeks dwingende bepalingen.  Met name moet je je houden aan de AVG. Hetzelfde geldt voor artikel 8 van het EVRM en artikel 22 van de Grondwet.  De AVG voert nieuwe principes in die de bescherming van de werknemer nog versterken.

Geolocalisatie-diensten maken het mogelijk werknemers of hun voertuigen in ruimte en tijd te traceren en vertegenwoordigen daardoor persoonsgegevens.

Een dergelijke verwerking kan daarom leiden tot een schending van de individuele vrijheden, met name de vrijheid zonder toezicht te komen en gaan en het recht op privacy in het kader van het privé- en gezinsleven.

    “Het is van essentieel belang dat de principes en modaliteiten voor dit toezicht worden opgenomen in een specifiek reglement dat duidelijk is en voldoende toegankelijk”

Het doel van geolocalisatie-toezicht moet zodanig zijn dat een inbreuk op het privéleven van de werknemer gerechtvaardigd is.

Doelen die als wettelijk kunnen worden beschouwd zijn o.a. de volgende:

 •     de veiligheid van de werknemer;
 •     de bescherming van het dienstvoertuig;
 •     de optimalisatie van het beheer van professionele verplaatsingen (verkopers, technici, taxichauffeurs);
 •     de controle van de prestaties van de werknemer.

Hoe het voorbeeld document personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 45′.

Blijft het document bijlage bij het arbeidsreglement betreffende het toezicht via geolocalisatie up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Bijlage bij het arbeidsreglement betreffende het toezicht via geolocalisatie, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk