Betalingsherinnering

Een betalingsherinnering stuur je telkens wanneer je klant te laat betaalt.

 27,00

Een betalingsherinnering stuur je telkens wanneer je klant te laat betaalt.  Een laattijdige betaling hoeft niet altijd met kwaad opzet te gebeuren maar kan louter te wijten zijn aan een vergetelheid.

 

Voor wie is deze betalingsherinnering?

Je stuurt een betalingsherinnering om:

 •     je particuliere of zakelijke klant erop te wijzen dat hij/zij 1 of meerdere facturen moet betalen
 •     je particuliere of zakelijke klant nog een laatste betaalmogelijkheid te geven voor je verdere stappen neemt
 •     je particuliere of zakelijke klant te wijzen op de gevolgen als hij niet betaalt
 •     de kans te vergroten dat je klant alsnog het factuurbedrag betaalt

Blijft je klant ook na een vriendelijke en misschien een tweede meer dwingende betaalherinnering in gebreke te betaling, stuur je hem een ingebrekestelling.

 

Wat regelt een betalingsherinnering?

Met een betalingsherinnering maan je je klanten aan om tot betaling over te gaan.  Je te kennen:

 •     dat één of meerdere facturen niet betaald zijn
 •     over welk bedrag, welke vervaldatum, factuurdatum en factuurnummer van de betreffende factu(u)r(en) gaat
 •     welke de termijn is waarbinnen je klant het (totaal)bedrag alsnog moet betalen
 •     dat je eerdere telefonische of schriftelijke aanmaningen hebt gedaan
 •     dat het een eerste of tweede aanmaning is

 

Waarom heb je een betalingsherinnering nodig?

Betaalt je klant je factuur niet, dan stuur je hem een betalingsherinnering op hem erop te wijzen dat hij/zij aan diens betalingsverplichtingen moet voldoen.

Bovendien is het sturen van een (laatste) aanmaning in veel gevallen verplicht voordat je verdere juridische stappen kunt nemen, zoals het inschakelen van een incassobureau.

Niet betaling is niet altijd het gevolg van kwaadwilligheid.  Soms gaat het om een vergetelheid en soms is je klant door omstandigheden misschien (tijdelijk) in de onmogelijkheid te betalen.  Het is daarom ook zeker verstandelijk om, in de mate van het mogelijke, je klant telefonisch te contacteren en naar een oplossing te zoeken.

Neem je in de betalingsherinnering ook de gevolgen op wanneer je klant niet betaalt, dan wordt de brief een  ingebrekestelling.

 

Hoe dit voorbeeld betalingsherinnering personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 30′.

 

Blijft dit voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Betalingsherinnering, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk