Beleid telewerk

Stevige afspraken tussen aandeelhouders is cruciaal voor een goed werkende vennootschap.

 47,00

Stevige afspraken tussen aandeelhouders is cruciaal voor een goed werkende vennootschap. Daarom biedt Easylegal een voorbeeld “Aandeelhoudersovereenkomst” aan, klaar voor download en eigen gebruik.

 

Voor wie is dit beleid telewerk?

Een beleid telewerk is een overzicht van alle afspraken die gelden voor je personeel wanneer een medewerker van thuis uit gaat werken.  Een telewerk-regeling voorkomt problemen en onduidelijkheden in situaties die op de werkvloer gemakkelijk opgelost kunnen worden.

In een telewerk beleid maak je afspraken rond het aantal uren telewerk, de eventuele vergoeding voor apparatuur en aansprakelijkheid.  Zo weten je medewerkers precies wat je van hen verwacht tijdens het telewerken en leg je acties en sancties vast wanneer je werknemers de afspraken niet nakomen.

“Telewerken is niet hetzelfde als thuiswerken!”

Gebruik dit beleid enkel bij telewerk!  Van telewerk is er sprake wanneer je personeelslid via communicatietechnologie in contact staat met je onderneming waardoor je in staat bent controle uit te oefenen.

 

Wat regelt dit beleid telewerk?

Een telewerkbeleid regelt alle aspecten van de rechten en plichten van jou en je personeelsleden.

In het telewerkbeleid vindt je ondermeer:

 •     het maximaal aantal uren dat thuis gewerkt mag worden
 •     het maximaal aantal uren telewerk per dag
 •     een eventuele vergoeding voor het zakelijk gebruik van de privéruimte en de apparatuur van de personeelsleden
 •     het beschikbaar stellen van apparatuur
 •     een eventuele vergoeding voor de inrichting van de thuiswerkplaats
 •     eventuele controle op het juist inrichten van de thuiswerkplaats
 •     eventueel verplichte aanwezigheid op vergaderingen of opleidingen op kantoor
 •     aanwijzigen voor het gebruik van internet
 •     de bereikbaarheid van de werknemer
 •     eventueel het verplicht gebruik van een digitale agenda
 •     eventuele controle over het aantal gewerkte uren en uitgevoerde werkzaamheden
 •     gevolgen en sancties bij overtreding van het beleid
 •     omschrijving van de omstandigheden waaronder telewerken wordt opgeschort
 •     de omstandigheden en voorwaarden waarin telewerk kan aangevraagd worden.

 

Waarom is een beleid telenet nodig?

Zelfs wanneer je maar enkele personeelsleden in dienst hebt die dan zelfs maar occasioneel telewerken, dan is het toch verstandig om meer te hebben dan mondelinge afspraken.  Schriftelijk vastleggen onder welke omstandigheden personeelsleden kunnen telewerken, voorkomt dat de arbeidsrelatie verstoord raakt door misvattingen.  Mondelinge afspraken zijn ook nog eens moeilijk te bewijzen.

“Een beleid telewerken kan onderdeel zijn van het arbeidsreglement of als een bijlage eraan toegevoegd worden”

Telewerk kan niet verplicht worden door de werkgever behoudens wanneer je als werkgever wettelijk verplicht bent telewerk in te voeren.  Aanderzijds veriest (occasioneel) telewerk altijd de voorafgaandelijke toestemming van de werkgever.

 

Hoe het voorbeeld document personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 45′.

 

Blijft het document beleid telewerk up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Beleid telewerk, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk