Arbitrage overeenkomst

Een geschil buiten de rechtbank oplossen kent vele voordelen.

 77,00

Een geschil buiten de rechtbank oplossen kent vele voordelen. Daarom biedt Easylegal een voorbeeld overeenkomst “arbitrage overeenkomst” aan, klaar voor download en eigen gebruik.

 

Voor wie is deze arbitrage overeenkomst?

Arbitrage is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting die een aantal niet te miskennen voordelen met zich meebrengt. Partijen die in een conflict verzeild raken, leggen hun geschil dan niet voor voor een klassieke rechtbank maar voor een scheidsgerecht. Zo’n geschil kan verband houden met een contractuele of andere verhouding die tussen hen bestaat.

Arbitrage kan slechts plaatsvinden mits het uitdrukkelijke akkoord van alle betrokken partijen. Dit akkoord kan deel uitmaken van een bestaande overeenkomst, maar kan ook na het ontstaan van het geschil worden gesloten.

Bij een geschil met een Consument en je algemene voorwaarden voorzien reeds arbitrage, ben je nog altijd verplicht een arbitrage overeenkomst op te stellen!

“Arbitrage vereist met name uitdrukkelijk akkoord van de Consument nadat het geschil ontstaan is.”

 

Wat regelt een arbitrage overeenkomst?

In een arbitrage overeenkomst wordt het volgende geregeld:

  •     Tot welk scheidsgerecht partijen zich gaan wenden
  •     Of er 1 of meerdere arbiters aangesteld worden
  •     Hoe arbiters gekozen worden
  •     Of er al dan niet hoger beroep mogelijk is
  •     De taal van de procedure
  •     Het toepasselijke recht

 

Waarom is een arbitrage overeenkomst nodig?

Arbitrage is interessant omwille van :

SNELHEID

Een arbitrageprocedure duurt gemiddeld enkele maanden tot één jaar. Deze beperkte tijdsduur is te danken aan de afwezigheid van hoger beroep, de flexibele en informele procedure, en de vereiste beschikbaarheid en deskundigheid van de arbiters.

VERTROUWELIJKHEID

Een arbitrageprocedure is strikt vertrouwelijk, in tegenstelling tot een procedure bij de rechtbank die meestal openbaar is. De arbiters zijn gehouden tot strikte discretie, de betrokken partijen worden achter gesloten deuren gehoord en de uitspraak kan enkel mits toestemming van de partijen publiek worden gemaakt.

DESKUNDIGHEID

Voor iedere nieuwe arbitrageprocedure wordt bekeken welke arbiters over de juiste expertise en kennis ter zake beschikken.

KOSTPRIJS

De kostprijs van arbitrage procedure wordt berekend in verhouding tot de financiële waarde van de vorderingen in het geding. Door de afwezigheid van hoger beroep en het snellere verloop van de procedure worden bovendien veel kosten bespaard.

 

Hoe het voorbeeld document personaliseren?

  •     Je download de Word-template
  •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
  •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 15′.

 

Blijft deze arbitrage overeenkomst altijd up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Arbitrage overeenkomst, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk