Arbeidsovereenkomst thuiswerk

Een overeenkomst thuiswerken helpt om veel misvattingen omtrent thuiswerken te voorkomen.

 38,84

Een overeenkomst thuiswerken helpt om veel misvattingen omtrent thuiswerken te voorkomen.  Daarom biedt Easylegal een voorbeeld “Arbeidsovereenkomst thuiswerk” aan, klaar voor download en eigen gebruik.

 

Voor wie is deze arbeidsovereenkomst thuiswerk?

Wanneer (bepaalde) personeelsleden structureel van thuis uit werken, is het wettelijk verplicht om afspraken hieromtrent schriftelijk vast te leggen.  Als de thuiswerkovereenkomst op een wettelijk correcte manier wordt opgesteld en de bijhorende formaliteiten in acht worden genomen, kan deze overeenkomst je helpen omdat:

 •     afspraken schriftelijk zijn vastgelegd
 •     aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden van werknemer en werkgever vastliggen

LET OP!  De termen thuiswerk en telewerk worden nogal eens door elkaar gebruikt.  Toch zijn er juridisch wezenlijke verschillen!

Lees hiervoor “thuiswerken versus telewerken”.  Gebruik voor telewerk de overeenkomst telewerken en het telewerkbeleid.

 

Wat regelt de arbeidsovereenkomst thuiswerk?

Het doel is elk aspect van de rechten en plichten vast te leggen tussen de werkgever en de werknemer.

De overeenkomst thuiswerk regelt ondermeer:

 •     de dagen en uren waarop de werknemer thuis werkt
 •     de gegevens van partijen
 •     een omschrijving van de specifieke werkzaamheden van de thuiswerker
 •     de vergoedingsregeling voor het zakelijk gebruik van privéruimte en apparatuur van de werknemer
 •     welke apparatuur ter beschikking worden gesteld
 •     eventuele tussenkomst van de werkgever in het inrichten van het thuiskantoor
 •     controle op de juiste inrichting van de thuiswerkplaats
 •     santies bij overtredingen

 

Waarom is een arbeidsovereenkomst thuiswerk nodig?

Kortweg omdat het wettelijk verplicht is afspraken rond thuiswerk schriftelijk vast te leggen.

Alhoewel een thuiswerker een veel grotere vrijheid heeft inzake het inrichten van diens eigen werkuren, is het toch verstandig om hieromtrent een aantal afspraken te maken.  In de overeenkomst kan afgeweken worden van een aantal niet-bindende wettelijke bepalingen zoals de onkostenvergoeding.

 

Hoe het voorbeeld document personaliseren?

 •     Je download de word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 20′.

 

Blijft het document arbeidsovereenkomst thuiswerk up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Administratie

Voorbeeld documenten en overeenkomsten zoals algemene voorwaarden en andere akkoorden

Businessplan

Opstellen van businessplan, oprichting van een VOF, of andere vennootschap gerelateerde documenten.

Financieel & boekhouden

Voorbeeld overeenkomsten en documenten met betrekking tot transacties of gebruik materialen

Human resources

Voorbeeld overeenkomsten voor personeel, privacy, studenten of andere vormen van human resource benodigdheden.

Sales & marketing

Voorbeeld overeenkomsten en documenten voor verkoop & marketing doeleinden. 

Zaak starten

Alle documenten of overeenkomsten voor het starten van een zaak. 

E-commerce

Voorbeeld documenten en overeenkomsten voor het runnen van een e-commerce business.

Productie

Voorbeeld overeenkomsten voor operationele en productieve aangelegenheden.

Overeenkomsten

Voorbeeld overeenkomsten voor verschillende sectoren en type overeenkomsten

Zorgeloos al jouw juridische documenten op orde

Download je Arbeidsovereenkomst thuiswerk, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk