Algemene voorwaarden webshop producten

Algemene voorwaarden webshop wanneer je fysieke producten verkoopt op je website kunnen er anders uitzien dan bijvoorbeeld de voorwaarden voor diensten. Heb je een webshop waarop je fysieke producten verkoop is dit voorbeeld document hetgene wat je zoekt.

 97,00

Algemene voorwaarden webshop wanneer je fysieke producten verkoopt op je website kunnen er anders uitzien dan bijvoorbeeld de voorwaarden voor diensten. Heb je een webshop waarop je fysieke producten verkoop is dit voorbeeld document hetgene wat je zoekt.

 

Algemene voorwaarden webshop, voor wie bestemd?

Deze voorwaarden maken een belangrijk onderdeel uit van je zakelijk handelsverkeer online.  Ze leggen de basis tussen jou als organisatie en de klant.  Professioneel opgestelde voorwaarden voor jouw Webshop beschermen tevens jouw bedrijfsbelangen.

Door het hanteren van Algemene Voorwaarden weten je klanten precies waar ze aan toe zijn en kan jij je zich concentreren op het essentiële van de overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden webshop zijn specifiek gericht op webshops waarop fysieke producten aan consumenten verkocht worden.

Verkoop je hoofdzakelijk diensten of online trainingen dan gebruik je beter de template algemene voorwaarden webshop diensten.

 

Wat regelt deze voorwaarden voor uw webshop?

In de voorwaarden regel je onder andere:

 •     Opties voor betaaltermijnen
 •     Beperken van aansprakelijkheden
 •     Leveringsvoorwaarden
 •     Geschillenbeslechting
 •     welke situaties overmacht opleveren
 •     aansprakelijkheid voor schade
 •     de klachtplicht van de consument
 •     een eigendomsvoorbehoud
 •     de garantie op het product
 •     het herroepingsrecht

 

Waarom heb je deze voorwaarden nodig?

Door het consumentenrecht geniet de consument meer bescherming bij aankopen dan een ondernemer.  Bovendien gelden voor online verkopen aan consumenten nog strengere regels.

Ondanks dat er is geen wettelijke verplichting is om algemene voorwaarden te gebruiken, hanteren de meeste ondernemers deze wel omdat het hen in staat stelt hun bedrijfsbelangen beter te beschermen.

Voor het gebruik van algemene voorwaarden gelden regels. U kan dan ook niet zomaar alle voorwaarden hanteren die u maar wenst. Bepaalde voorwaarden zijn verboden of onder omstandigheden niet toegestaan, omdat deze (vermoedelijk) onredelijk zijn. De verboden algemene voorwaarden staan op de zogenaamde zwarte lijst. De voorwaarden die afhankelijk van de omstandigheden onredelijk zijn, vind je op de grijze lijst.

Heb je dan geen clausule in je voorwaarden ingelast dat enkel de niet toegelaten bepalingen nietig zijn dan riskeer je dat de volledige algemene voorwaarden nietig of minstens vernietigbaar zijn.

Verkoop je online aan consumenten dan hebben zij altijd een herroepingsrecht van 14 dagen.  Dit moet uitdrukkelijk vermeld worden op sanctie dat de consument een herroepingsrecht van 1 jaar krijgt.

Het is belangrijk geen bepalingen uit de zwarte en/of grijze lijst op te nemen, wat niet altijd gemakkelijk is.  In deze template zijn dergelijke clausules niet opgenomen.

 

Hoe kan je dit voorbeeld document personaliseren?

 •     Je download de word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 30′.

 

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Algemene voorwaarden webshop producten, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk