Algemene voorwaarden webdesigner

Algemene voorwaarden voor een webdesigner zijn onmisbaar om op een transparante en veilige manier zaken te doen als webdesigner.

 97,00

Algemene voorwaarden voor een webdesigner zijn onmisbaar om op een transparante en veilige manier zaken te doen als webdesigner. Daarom biedt Easylegal een voorbeeld “Algemene voorwaarden webdesigner” aan, klaar voor download en eigen gebruik.

 

Algemene voorwaarden webdesigner, voor wie bestemd?

De wet zegt vrijwel niets over hoe je je diensten moet leveren, behalve dat je een aantal elementaire verplichtingen als dienstverlener hebt en dat je klant tenzij anders afgesproken te allen tijde mag opzeggen (onder vergoeding van gemaakte uren).

Het is dan ook bijzonder aan te raden om zelf regels te maken om je dienstverlening te regelen. Met deze algemene voorwaarden  webdesign-diensten regelt je je rechten en plichten en deze van je klante

Omgaan met intellectuele eigendom (zoals auteursrecht) en meerwerk regel je best voorafgaand om oeverloze discussies te vermijden.

 

Hoe zien de algemene voorwaarden voor een webdesigner er uit?

In Algemene voorwaarden regel je onder andere:

 •     Opties voor betaaltermijnen
 •     Beperken van aansprakelijkheden
 •     Leveringsvoorwaarden
 •     Geschillenbeslechting
 •     welke situaties overmacht opleveren
 •     intellectuele eigendomsrechten
 •     Of hostingdiensten al dan niet inbegrepen zijn
 •     Wie de domeinnaam regelt
 •     Opties voor bescherming broncode
 •     bepalingen aangaande installatie en onderhoud

 

Waarom heb je deze algemene voorwaarden nodig als webdesigner?

Ondanks dat er is geen wettelijke verplichting is om algemene voorwaarden te gebruiken, hanteren de meeste ondernemers deze wel omdat het hen in staat stelt hun bedrijfsbelangen beter te beschermen.

Voor het gebruik van algemene voorwaarden gelden regels. U kan dan ook niet zomaar alle voorwaarden hanteren die u maar wenst. Bepaalde voorwaarden zijn verboden of onder omstandigheden niet toegestaan, omdat deze (vermoedelijk) onredelijk zijn. De verboden algemene voorwaarden staan op de zogenaamde zwarte lijst. De voorwaarden die afhankelijk van de omstandigheden onredelijk zijn, vind je op de grijze lijst.

Heb je dan geen clausule in je algemene voorwaarden ingelast dat enkel de niet toegelaten bepalingen nietig zijn dan riskeer je dat de volledige algemene voorwaarden nietig of minstens vernietigbaar zijn.

Het is belangrijk geen bepalingen uit de zwarte en/of grijze lijst op te nemen, wat niet altijd gemakkelijk is.  In deze template zijn dergelijke clausules niet opgenomen.

Zorg er wel voor dat je je algemene voorwaarden tijdig door je klant laat aanvaarden zelfs in B2B relaties.  Ze vermelden op de achterkant van je factuur is meestal te laat en online kan je via een opt-in ze uitdrukkelijk laten aanvaarden.

 

Hoe kan je dit voorbeeld document personaliseren?

 •     Je download de word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 45′.

 

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Algemene voorwaarden webdesigner, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk