Algemene voorwaarden online diensten

Op online dienstverlening zijn in de meeste gevallen algemene voorwaarden van toepassing.

 97,00

Op online dienstverlening zijn in de meeste gevallen algemene voorwaarden van toepassing. Easylegal biedt je een voorbeeld algemene voorwaarden online diensten aan “Algemene voorwaarden online diensten” klaar voor download en eigen gebruik.

 

Voor wie zijn deze algemene voorwaarden online diensten?

Deze voorwaarden maken een belangrijk onderdeel uit van je zakelijk handelsverkeer online.  Ze leggen de basis tussen jou als onderneming en de klant.  Professioneel opgestelde voorwaarden voor online dienstverlening beschermen tevens jouw bedrijfsbelangen.

Door het hanteren van Algemene Voorwaarden weten je klanten precies waar ze aan toe zijn en kan jij je zich concentreren op het essentiële van de overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden online diensten zijn specifiek gericht op aanbieden van online diensten zoals bv. e-leaning, webinars, … waarbij gebruikers toegang krijgen tot jouw content.

Is je business gericht op het verlenen van licenties op je software dan gebruik je beter de template algemene voorwaarden SaaS- diensten.

Verkoop je fysieke producten via een webshop dan is de template algemene voorwaarden algemene voorwaarden webshop producten het meest geschikt.

 

Wat regelen deze algemene voorwaarden online diensten?

Met deze algemene voorwaarden regelen je onder andere:

 •     Definities van de gehanteerde begrippen
 •     Voorrangsregeling
 •     Bepalingen aangaande intellectuele eigendom
 •     Verplichtingen van de softwareleverancier
 •     Verplichtingen van gebruikers
 •     Betalingsmodaliteiten
 •     Privacybepalingen
 •     Geheimhoudingsclausules
 •     Risico- en aansprakelijkheidsregeling
 •     Boeteclausules
 •     Verschillende mogelijke exitstrategieën en ontbinding
 •     Overmacht
 •     Rechtskeuze

 

Waarom zijn algemene voorwaarden online diensten nodig?

Algemene voorwaarden hebben in beginsel een aanvullend karakter. Dit betekent dat zij wel onderdeel uitmaken van een hoofdovereenkomst tussen jou en je klant, maar slechts daar van toepassing zijn waar de hoofdovereenkomst niet in voorziet.

Wanneer er strijd is tussen de algemene voorwaarden en de hoofdovereenkomst, heeft de inhoud van de hoofdovereenkomst meestal voorrang. Desalniettemin zijn de algemene voorwaarden van groot belang voor de toestand van de rechtspositie van de gebruikers van de online diensten.

Naast algemene voorwaarden online diensten die vooral betrekking hebben op de zakelijke relatie tussen de onderneming en de klant, hanteer je wanneer je online programma’s aanbiedt “Gebruiksvoorwaarden online programma’s”

 

Hoe het voorbeeld document personaliseren?

 •     Je download de word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 30′.

 

Blijft het document algemene voorwaarden online diensten up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Algemene voorwaarden online diensten, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk