Algemene voorwaarden copywriter

Wanneer je regelmatig teksten schrijft voor opdrachtgevers ontstaat er auteursrecht en bijbehorende rechten op jouw creaties.

 97,00

Wanneer je regelmatig teksten schrijft voor opdrachtgevers ontstaat er auteursrecht en bijbehorende rechten op jouw creaties. Daarom biedt Easylegal een voorbeeld “Algemene voorwaarden copywriter” aan, klaar voor download en eigen gebruik.

 

Voor wie is deze algemene voorwaarden copywriter?

Auteursrecht ontstaat vanzelf!

De enige voorwaarden is dat je een origineel (geschreven) werkt maakt dat zich voldoende onderscheid van andere teksten.

Anderen hebben jouw creatie te respecteren en het auteurschap geeft je verschillende rechten.  Je vermogensrechtelijke auteursrechten kan je ten gelde maken en (gedeeltelijk) overdragen aan bv. je opdrachtgever.  Dat is wat je meestal als copywriter doet;  je schrijft in opdracht en geeft je opdrachtgever vervolgens het recht om je teksten onder bepaalde voorwaarden te gebruiken.

Gebruik deze algemene voorwaarden copywriter:

 •     wanneer je regelmatig schrijft voor opdrachtgevers
 •     in alle situaties waarin je geschreven creaties maakt bv. bij de vertaling van werken

LET WEL! Vergeet niet je algemene voorwaarden TEGENSPREKELIJK te maken

Gebruik deze algemene voorwaarden met een copywriter overeenkomst (korte versie)!

 

Wat regelen deze algemene voorwaarden copywriter?

Het doel is jouw rechten en de rechten van de opdrachtgever duidelijk te stellen.  Welke rechten je overdraagt, welke beperkingen daaraan verbonden zijn en hoe de opdrachtgever zich ten aanzien van jouw creatie moet gedragen.

Zo regelen deze algemene voorwaarden onder meer:

 •     hoe het bestelproces verloopt
 •     vanaf wanneer partijen gebonden zijn
 •     een omschrijving van de opdracht
 •     hoeveel revisies in de prijs begrepen zijn
 •     de duur van de overeenkomsten
 •     hoe van bepalingen in de algemene voorwaarden kan afgeweken worden
 •     wiens algemene voorwaarden in B2B relaties van toepassing om een “battle of the forms” te voorkomen
 •     hoe betalingen verlopen en wat wanneer een partij zich niet aan de afspraken houdt
 •     dat je gebonden bent door een middelenverbintenis
 •     of je beroep kan doen op derden en onder welke omstandigheden
 •     dat je bedrijfsgeheimen en wachtwoorden vertrouwelijk gaat behandelen
 •     hoe je intellectuele eigendom geregeld wordt

 

Waarom zijn algemene voorwaarden copywriter nodig?

Je hanteert deze algemene voorwaarden wanneer je in opdracht schrijft maar ook wanneer je op eigen initiatief content creëert die je nadien in licentie geeft.

Het is niet verplicht, maar wel verstandig om de meeste elementaire zaken ineens en voor al je klanten te regelen.  In een aparte overeenkomst kan je er, afhankelijk van een specifieke situatie, altijd van afwijken.

    “Met algemene voorwaarden regel je ineens voor al je klanten de meest elementaire zaken zodat je je kan focussen op het specifieke”

Het gebruik van algemene voorwaarden kent bovendien verschillende voordelen:

 •     je maakt met al je klanten van tevoren dezelfde afspraken
 •     geen heronderhandeling over lange documenten met elke klant
 •     je hoeft je enkel te concentreren op de essentie van de overeenkomst, zoals prijsafspraken en precieze omschrijving van je opdracht

 

Hoe het voorbeeld document personaliseren?

 •     Je download de word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 35′.

 

Blijft het document algemene voorwaarden copywriter up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Algemene voorwaarden copywriter, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk