Algemene voorwaarden community manager

Beheer je de sociale media accounts van je klanten?  Zorg dat je je indekt tegen aansprakelijkheden. Daarom biedt Easylegal een voorbeeld “Algemene voorwaarden Community Manager” aan, klaar voor download en eigen gebruik.

 97,00

Beheer je de sociale media accounts van je klanten?  Zorg dat je je indekt tegen aansprakelijkheden. Daarom biedt Easylegal een voorbeeld “Algemene voorwaarden Community Manager” aan, klaar voor download en eigen gebruik.

 

Voor wie zijn deze algemene voorwaarden community manager?

Community management is een relatief recent beroep.  Ben jij een specialist in het beheren en optimaliseren van sociale media-accounts van je klanten dan vereisen klanten dat je hun bedrijf altijd goed in de verf zet.

Maak afspraken omtrent de precieze inhoud van je opdracht.

Plaats je enkel content of wordt er verwacht dat je actief deelneemt aan discussies of dat je je klant meedeelt wanneer diens reputatie op het spel staat.

Je kan ervoor opteren te werken om lange en allesomvattende overeenkomsten met je klanten af te sluiten.  Soms is dat aangewezen maar in de meeste gevallen hanteer je best stevige algemene voorwaarden en beperk je de je overeenkomst tot de meest essentiële elementen die je hetzij in een offerte aanbiedt welke door de klant aanvaard worden of in een korte overeenkomst te gieten.

LET WEL! Vergeet niet je algemene voorwaarden TEGENSPREKELIJK te maken.

 

Wat regelen deze algemene voorwaarden?

Het doel is de verhouding vast te leggen tussen de community manager en de eigenaar van de sociale media accounts.  Het spreekt voor zich dat je als community manager jezelf niet tot een resultaatsverbintenis verbindt maar je wel stelt je uiterste best te doen.

Zo regelen deze algemene voorwaarden onder meer:

 •     hoe het bestelproces verloopt
 •     vanaf wanneer partijen gebonden zijn
 •     een omschrijving van de opdracht
 •     de duur van de overeenkomsten
 •     hoe van bepalingen in de algemene voorwaarden kan afgeweken worden
 •     wiens algemene voorwaarden in B2B relaties van toepassing om een “battle of the forms” te voorkomen
 •     hoe betalingen verlopen en wat wanneer een partij zich niet aan de afspraken houdt
 •     dat je gebonden bent door een middelenverbintenis
 •     of je beroep kan doen op derden en onder welke omstandigheden
 •     dat je bedrijfsgeheimen en wachtwoorden vertrouwelijk gaat behandelen

Waarom zijn algemene voorwaarden community manager nodig?

Je hanteert deze algemene voorwaarden wanneer je sociale media accounts van je klanten beheert.

Het is niet verplicht, maar wel verstandig om de meeste elementaire zaken ineens en voor al je klanten te regelen.  In een aparte overeenkomst kan je er, afhankelijk van een specifieke situatie, altijd van afwijken.

 

“Met algemene voorwaarden regel je ineens voor al je klanten de meest elementaire zaken zodat je je kan focussen op het specifieke”

 

Het gebruik van algemene voorwaarden kent bovendien verschillende voordelen:

 •     je maakt met al je klanten van tevoren dezelfde afspraken
 •     geen heronderhandeling over lange documenten met elke klant
 •     je hoeft je enkel te concentreren op de essentie van de overeenkomst, zoals prijsafspraken en precieze omschrijving van je opdracht

 

Hoe het voorbeeld document personaliseren?

 •     Je download de Word-template
 •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
 •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 25′.

 

Blijft het document  up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Algemene voorwaarden community manager, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk