Akkoord tot gebruik testimonials

Testimonials gebruiken op de website kan niet zonder akkoord van de klant in kwestie.

 35,00

Testimonials gebruiken op de website kan niet zonder akkoord van de klant in kwestie. Daarom biedt Easylegal een voorbeeld overeenkomst klaar “Akkoord tot gebruik van testimonials” klaar voor download en eigen gebruik.

  

Voor wie is dit akkoord met testimonials? 

Met een akkoord testimonials verklaart de schrijver ervan dat je deze mag gebruiken op bv. uw website.  Er wordt je een gebruikslicentie verleend.  

Er wordt afgesproken welke informatie je kan gebruikt worden en van welke rechten de schrijver afstand doet.  

Gebruik deze template telkens je om een testimonial verzoekt maar je kan de inhoud ervan ook opnemen in je algemene voorwaarden en die dan vervolgens door je klant of bezoeker aanvaard worden.  

De template is zowel mogelijk in een offline als online omgeving.  Bv wanneer je drukwerk verstuurt.  

 

Wat regelt het akkoord testimonials? 

De uiteindelijke inhoud van de tekst is sterkt afhankelijk van de rechten welke je met het akkoord wil verkrijgen.   Zo staat in al onze akkoorden met het gebruik van testimonials onder andere:  

 Waar de testimonial mag gebruikt worden:  

  •     Welke rechten de auteur geeft  
  •     Of een foto mag gepubliceerd worden  
  •     Afstand van het recht om de gebruiker aan te spreken op het gebruik van de testimonial  
  •     Testimonial mag niet buiten de oorspronkelijke context gebruikt worden  

 

Waarom is een akkoord testimonials nodig? 

Bij online aankopen laat de klant zich dikwijls leiden door wat anderen van het product of de dienst denken.  Testimonials zijn dus belangrijk.  Maar testimonials zijn steeds van de hand van iemand en hebben een zekere originaliteit waardoor ze beschermd worden door het auteursrecht.   

Zonder toestemming mogen testimonials niet zomaar om het even waar en voor zo lang als je ze wil gebruiken.  

 Je kan dit template als volwaardige overeenkomst gebruiken maar kan deze ook in uw algemene voorwaarden opnemen of in de mail wanneer je om een testimonial vraagt voor akkoord, laten opnemen.  In dat geval zorg je voor een zo ruim mogelijke toepassing van de tekst.  

 

Hoe het voorbeeld document personaliseren?  

  •     Je download de word-template  
  •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.  
  •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen  

Het personaliseren duur ongeveer 30′.  

 

Blijft het document akkoord testimonials up-to-date? 

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.   

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.  

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag. 

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Akkoord tot gebruik testimonials, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk