Virtueel assistent overeenkomst

Het takenpakket van virtueel assistenten is heel divers. Leg daarom alle afspraken met uw opdrachtgever(s) vast en voorkom misverstanden.

 77,00

Virtueel assistent overeenkomst, wanneer te gebruiken?

In het internettijdperk kiezen veel bedrijven en zelfstandigen ervoor om online assistent-diensten te gebruiken in plaats van het geld en de middelen uit te geven aan een assistent op kantoor of fysieke aanwezigheid.  Het takenpakket van virtueel assistenten kan heel divers zijn.  Zij kunnen uw onderneming vanop afstand bijstaan op vlak van bv. administratie, onthaal, telefonische ondersteuning, … .

Omdat ze nauw betrokken bij uw onderneming kunnen zijn en zelfs toegang kunnen hebben tot bedrijfsgevoelige informatie, is het belangrijk dat er niet alleen betalingsafspraken of afspraken aangaande het takenpakket worden gemaakt maar dat ook bv. niet concurrentie en geheimhouding in de overeenkomst worden opgenomen.

In feite hebben is de virtueel assistent een bijzondere freelancer die volledig vanop afstand werkt.

Wat regelt een virtueel assistent overeenkomst?

De overeenkomst moet definitief en rechtsgeldig ondertekend zijn door alle contractspartijen. Hieronder staan de bepalingen die in een virtueel assistent overeenkomst aan bod kunnen komen.

De uiteindelijke inhoud van een overeenkomst is sterkt afhankelijk van de uit te voeren taken en verantwoordelijkheden die u als virtueel assistent heeft.   Zo staat in al onze virtueel assistent overeenkomsten onder andere:

  •     Een minimale beschikbaarheid
  •     Een geheimhoudingsclausule
  •     Een niet concurrentieclausule
  •     Een onafhankelijkheidsclausule
  •     Aansprakelijkheden
  •     Verantwoordelijkheden

Waarom heb je een virtueel assistent overeenkomst nodig?

Virtueel assistentie is een bijzondere vorm van dienstverlening die volledig online verloopt.

Omwille van de weinig fysieke aanwezigheid van de virtueel assistent is het meer dan wanneer een dienstverlener op locatie van de opdrachtgever van belang dat alle afspraken voorafgaandelijk zo sluitend mogelijk gemaakt zijn.  De kans op misvattingen en verkeerde interpretatie van de taken van de virtueel assistent is beduidend groter in een online omgeving waar minder controle aanwezig is.

Daarom zullen afspraken over in welke mate de virtueel assistent de opdrachtgever zelfstandig kan en mag vertegenwoordigen duidelijk moeten opschreven worden als ook wie verantwoordelijk is bij misvatting of verkeerd uitvoeren van een opdracht.

De template virtueel assistentie gaat op al deze aspecten in waardoor taken nauwkeurig worden omschreven en aansprakelijkheden geregeld.

Hoe kan je dit voorbeeld virtueel assistent overeenkomst personaliseren?

  •     Je download de Word-template
  •     Je personaliseert het document aan de hand van duidelijke instructies.
  •     Bij twijfel kan je onze hulp inroepen

Het personaliseren duur ongeveer 45′.

Blijft het voorbeeld document up-to-date?

Al onze juridische documenten wordt steeds geüpdatet bij gewijzigde regelgeving of belangrijke rechtelijke uitspraken.

Je krijgt hiervan bericht en bestelt zo snel mogelijk het aangepast document.

In de abonnementen wordt het aangepaste document onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan je er zonder meerkost direct mee aan de slag.

Alle templates om je onderneming te plannen, starten, leiden, financieren en laten groeien op één plaats

Zorgeloos al uw juridische documenten op orde

Download je Virtueel assistent overeenkomst, bewerk, bewaar of gebruik onmiddellijk